På den här sidan finns publiceringar av statistiken Arbetspensionstagare i Finland från de två föregående statistikåren.

Arbetspensionstagare i Finland 2018
Arbetspensionstagare i Finland 2017

Uppgifter från äldre statistikår finns i statistikdatabasen:

Publikationer av statistiken i publikationsarkivet Julkari:

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

This is staging