Ledning

Pensionsskyddscentralens ledningsgrupp har sex medlemmar. De är verkställande direktören, linjedirektörerna, kommunikationsdirektören och en personalrepresentant.

Fotografier på ledningen kan du ladda ner ur vår bildbank.

E-post: fornamn.efternamn@etk.fi

Mikko Kautto

Verkställande direktör

Politices doktor, docent

Tel. 029 411 2185 | 040 740 8095

Ordförande i Arek Oy:s styrelse

Läs mer

Katri Raatikainen

Direktör, verkställande direktörens ställföreträdare

Filosofie magister

IT, registertjänster och administration.

Tel. 029 411 2281 | 050 542 1359

Suppleant i Arek Oy:s styrelse

Läs mer

Karoliina Kiuru

Direktör

Juris kandidat

Juridiska ärenden, internationella pensionsärenden, övervakning av försäkringsskyldigheten och rådgivning

Tel. 029 411 2299

Läs mer

Jaakko Kiander

Direktör

Politices doktor, docent

Forskning, statistik och planering

Tel. 029 411 2414

Vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts styrelse, vice ordförande för styrelsen för Östra Finlands universitet, ordförande för Hjärnstiftelsen i Finland, medlem i styrelsen för OP Ryhmän tutkimussäätiö, medlem i styrelsen för Yrjö Jahnssonin säätiö

Läs mer

Tuovi Rautjoki

Kommunikationsdirektör, avdelningschef (Kommunikationsavdelningen)

Samh.mag.

Tel. 029 411 2270

Läs mer

Aino Peltola

Försäkringshandläggare

Filosofie magister

Personalrepresentant

Tel. 029 411 2594 / 050 593 5037

Läs mer

Kristiina Zitting

Ledningens assistent

sekreterare för Mikko Kautto och Karoliina Kiuru

Tel. 029 411 2115 / 050 329 6232

Läs mer

Marianne Raassina

Ledningens assistent

sekreterare för Katri Raatikainen och Jaakko Kiander

Tel. 029 411 2113 / 050 919 2804

Läs mer

This is staging