På den här sidan finns publiceringar av statistiken Nya pensionsslag och pensionsreformen från de två föregående statistikåren.

Nya pensionsslag 2018
Nya pensionsslag 31.7.2018

Närmare upplysningar om statistiken får du hos statistiktjänsten:

This is staging