Storbritanniens utträde ur EU inverkar både på försäkring av utlandsarbete (bl.a. A1-intygens giltighet) och ansökan om pension. Britanniens utträde skedde 1.2.2020. Enligt avtalet om utträde började då en övergångsperiod som pågår till utgången av år 2020. Under den gäller EU-reglerna fortsättningsvis.

I och med att de nuvarande reglerna tillämpas hela år 2020 kan t.ex. A1-intyg fortfarande utfärdas till arbetstagare som blir utsända till Storbritannien. Intyget utfärdas på ansökan. Arbetspensionerna betalas också normalt till pensionstagare i Storbritannien, liksom pension som personer bosatta i Finland har tjänat in i Storbritannien fortfarande betalas till Finland enligt EU-reglerna.

Under år 2020 kommer EU och Storbritannien att förhandla om sin framtida relation, bl.a. den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan länderna. Vi informerar senare mera om förhandlingsresultaten här på webbplatsen.

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien träder i kraft 1.2.2020. Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Avtalet innehåller inga bestämmelser som den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.
Genom utträdesavtalet bestäms om en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av år 2020. Under den fortsätter relationen mellan EU och Storbritannien enligt EU:s nuvarande regler, som om Storbritannien fortfarande var EU-medlem. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien inte längre deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet.
Genom utträdesavtalet säkerställs bl.a. att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet i Storbritannien/EU-landet un-der hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga före 1.1.2021. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är 31.12.2020 enligt central EU-lagstiftning. För de personer som flyttar först efter den 31 december 2020 upphör den fria rörligheten, vilket innebär att EU-medborgares och brittiska medborgares inresa och rättigheter begränsas.

Vanliga frågor om Brexit

Fråga: Jag är i Storbritannien för tillfället och mitt A1-intyg från Finland är i kraft till slutet av juni 2020. Vad händer med mitt intyg?

Svar: Ditt A1-intyg hålls i kraft. EU-reglerna gäller under övergångsperioden till slutet av år 2020 enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Du behöver alltså inte vidta några åtgärder i fråga om ditt A1-intyg.

Fråga: Vår medarbetare arbetar i flera EU-länder och besöker också Storbritannien månatligen. Behöver vi tänka på några åtgärder i fråga om Brexit? Medarbetaren har fått ett A1-intyg för flera länder till utgången av år 2021.

Svar:  A1-intyget hålls i kraft åtminstone under övergångsperioden som det avtalats om i utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU, dvs. till utgången av år 2020. I det här skedet behöver ni inte vidta några åtgärder i fråga om A1-intyget. Om tiden efter år 2020 informerar Pensionsskyddscentralen senare. För de andra ländernas del är A1-intyget i kraft till slutet av år 2021. Det påverkas inte av Brexit.

Fråga: Jag ska bli utsänd till Storbritannien för att arbeta där från februari 2020. Hur ska jag gå till väga? Vad händer om jag åker dit först senare?

Svar: Du och din arbetsgivare kan ansöka om ett A1-intyg för dig hos Pensionsskyddscentralen. Under övergångsperioden, dvs. till slutet av år 2020, tillämpas samma EU-regler som hittills. Vi informerar om hur det blir efter övergångsperioden, när det finns exaktare information att tillgå.

Fråga: Jag har kommit från Storbritannien till Finland i september 2018 och mitt A1-intyg ska vara i kraft till september 2020. Kommer jag att omfattas av den brittiska socialförsäkringen den tid som intyget är skrivet för?

Svar: Ditt A1-intyg är i kraft, eftersom EU-reglerna enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU hålls i kraft under övergångsperioden, dvs. till slutet av år 2020. Du får mera information av den myndighet som har utfärdat det brittiska A1-intyget.

Fråga: Jag arbetar som bäst i Storbritannien med ett stipendium, som har beviljats mig från Finland till slutet av år 2020. Jag har också ett A1-intyg från Finland som är i kraft till slutet av år 2020. Vad innebär Brexit för min sociala trygghet?

Svar: Ditt A1-intyg hålls normalt i kraft till slutet av år 2020, eftersom EU-reglerna gäller under övergångsperioden enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Under den tiden bestäms din sociala trygghet på samma sätt som hittills. Du kan be FPA om mera information om vad den sociala tryggheten innebär.

Fråga: Jag bor i Storbritannien och får arbetspension från Finland. Kommer Brexit att påverka utbetalningen av min pension?

Svar: Brexit påverkar inte utbetalningen av din arbetspension. Finsk arbetspension betalas till alla länder i världen, alltså också till Storbritannien oberoende av om Brexit sker med eller utan övergångsperiod.

Fråga: Vad ska jag göra om jag har flera frågor om Brexit och den sociala tryggheten?

Svar: Du kan ta kontakt med de ansvariga myndigheterna, Pensionsskyddscentralen och FPA i Finland och motsvarande myndigheter i Storbritannien, om det behövs.

Läs mer:

På andra webbplatser:

This is staging