Avdelningschefer

Pensionsskyddscentralens verksamhet är organiserad i avdelningar för forskning, planering, registertjänster, övervakning, utländska pensionsärenden, juridiska frågor och kommunikation, it och administration.

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@etk.fi. Fotografier kan du ladda ner ur vår bildbank.

Sari Alanko

Avdelningschef, Avdelningen för registertjänster

Tel. 029 411 2641

Läs mer

Susan Kuivalainen

Avdelningschef, forskningsavdelningen

pol.dr, docent

Tel. 029 411 2184 / 050 512 0062

Läs mer

Outi Lehmus

Avdelningschef, Administrativa avdelningen

Tel. 029 411 2377

Läs mer

Tuovi Rautjoki

Kommunikationsdirektör, avdelningschef (Kommunikationsavdelningen)

Samh.mag.

Tel. 029 411 2270

Läs mer

Ismo Risku

Avdelningschef, Planeringsavdelningen

Tel. 029 411 2566 / 050 527 9034

Läs mer

Matti Ruotanen

Avdelningschef, Övervakningsavdelningen

Tel. 029 411 2349 / 050 566 4982

Läs mer

Max Rönnberg

Avdelningschef, Avdelningen för utländska pensionsärenden

Tel. 029 411 2651 / 050 345 5376

Läs mer

Maijaliisa Takanen

Avdelningschef, Juridiska avdelningen

Tel. 029 411 2318 / 050 400 2115

Läs mer

Erkki Tenkula

Avdelningschef, IT-avdelningen

Tel. 029 411 2307 / 050 562 1320

Läs mer

This is staging