Arbets- och folkpensionstagarnas andel av befolkningen som fyllt 16 år, %

Inkluderar inte familjepensionstagare.

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Ålderspensionstagarnas andel av befolkningen som fyllt 16 år efter landskap, %

Inkluderar inte personer som får partiell ålderspension.

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

Sjukpensionstagarnas andel av befolkningen i åldern 16–64 år efter landskap, %

Tabellen i Excel-format
Tabellens data i statistikdatabasen
Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över pensionstagarna i Finland

This is staging