I serien Pensionsskyddscentralens handböcker ges närmast ut handböcker och uppslagsverk som stöder verkställigheten av arbetspensionsskyddet. De är speciellt avsedda som arbetsredskap för sakkunniga på pensionsanstalterna.

Publikationerna finns tillgängliga i elektronisk form i publikationsarkivet Julkari. Nedan listas de nyaste upplagorna av handböckerna. Äldre publikationer kan laddas ner från Julkari.

På andra webbplatser:

Nyaste handböcker

This is staging