Pensionsanstalt som bedriver försäkringsverksamhet enligt ArPL och SjPL ska enligt skyldigheten att överföra medel till sina fonder gottgöra (förränta) fonderna årligen. Skyldigheten att överföra medel till fonderna inbegriper en kompletteringskoefficient, aktieavkastningskoefficient och en fondränta.

Varje ArPL-anstalt och Sjömanspensionskassan är skyldig att årligen

  • gottgöra ålders- och invalidfonderna med en ränta som motsvarar fondräntan
  • att stödja ålderspensionsansvaren med en avkastning på ålders- och invalidpensionsansvaren som motsvarar kompletteringskoefficienten
  • överföra till det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret en avkastning på ålders- och invalidpensionsansvaren som motsvarar en femtedel av aktieavkastningskoefficienten

Kompletteringskoefficienten fastställs på basis av pensionsanstalternas genomsnittliga solvens medan aktieavkastningskoefficienten baserar sig på den genomsnittliga årsavkastningen på pensionsanstalternas aktieplaceringar. Fonderingsräntan (3 %) är en teknisk ränta som används vid beräkningen av pensionens kapitalvärde.

Läs mer:

This is staging