Älä poista tai muokkaa tätä!
Tämä sivu on vuoden 2024 kalenterin oikea luonnos.

Tidsplanen för publiceringen preciseras närmare publiceringstidpunkten. Statistiken publiceras på Etk.fi-sidorna kl. 9.

Januari

Datum TitelStatistikens hemsida
17.1.2024Arbetspensions­tagare december 2023Arbetspensionstagare i Finland
JanuariArbetspensionsförsäkrade i Finland 2022 (Julkari)Arbetspensionsförsäkrade i Finland
JanuariHandläggningstider för arbetspensionsansökningar 2023Arbetspensions­ansökningar
JanuariSjukpensions­avgöranden 2023Arbetspensions­ansökningar
JanuariStatistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare 2023Statistik över försäkring av utlandsarbete och över utsända arbetstagare

Februari

Datum TitelStatistikens hemsida
FebruariPensioneringsåldern inom arbetspensions­systemet i Finland 2023Faktisk pensionsålder
FebruariNypensionerade med arbetspension 2023, förhandsuppgifterArbetspensionstagare i Finland
20.2.2024Arbetspensionstagare januari 2024Arbetspensionstagare i Finland

Mars

Datum TitelStatistikens hemsida
MarsNypensionerade med sjukpension 2023Arbetspensionstagare i Finland
19.3.2024Arbetspensionstagare februari 2024Arbetspensions­tagare i Finland
MarsPenningflödet inom arbetspensionssystemet år 2023, preliminärtPensionsfonderna och penningflödena
MarsGenomsnittlig totalpension 2023Statistik över pensionstagarna i Finland
MarsStatistik över pensionstagarna i Finland 2023, regionala uppgifterStatistik över pensionstagarna i Finland
MarsDe totala pensionsutgifterna 2023, förhandsuppgifterTotala pensionsutgifter

April

Datum TitelStatistikens hemsida
17.4.2024Arbetspensionstagare mars 2024Arbetspensionstagare i Finland
AprilPartiell förtida ålderspension och arbetslivspension år 2023Nya pensionsslag och pensionsreformen

Maj

Datum TitelStatistikens hemsida
17.5.2024Arbetspensions­tagare april 2024Arbetspensionstagare i Finland

Juni

Datum TitelStatistikens hemsida
JuniArbetspensionsrehabilitering 2023Arbetspensionsrehabilitering
JuniStatistik över pensionsfonderna och penningflödena 2023Pensionsfonderna och penningflödena
JuniArbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2023Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror
19.6.2024Arbetspensionstagare maj 2024Arbetspensionstagare i Finland

Juli

Datum TitelStatistikens hemsida
17.7.2024Arbetspensions­tagare juni 2024Arbetspensionstagare i Finland

Augusti

Datum TitelStatistikens hemsida
20.8.2024Arbetspensionstagare juli 2024Arbetspensionstagare i Finland
AugustiArbetspensionstagare i Finland 2023 (Julkari)Arbetspensionstagare i Finland
AugustiStatistik över fonder och penningflöden inom ArPL-systemet 2023Statistik över pensionstagarna i Finland
AugustiKostnadsfördelnings siffror 2023Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror

September

Datum TitelStatistikens hemsida
18.9.2024Arbetspensionstagare augusti 2024Arbetspensionstagare i Finland

Oktober

Datum TitelStatistikens hemsida
OktoberArbetspensionsrehabilitering 2024, halvårsstatistikArbetspensionsrehabilitering
OktoberDe totala pensionsutgifterna 2023Totala pensionsutgifter
17.10.2024Arbetspensionstagare september 2024Arbetspensionstagare i Finland
OktoberFöretagens arbetspensionsavgifter 2023Företagens arbetspensionsavgifter
OktoberStatistik över pensionstagarna i Finland 2023 (Julkari)Statistik över pensionstagarna i Finland

November

Datum TitelStatistikens hemsida
19.11.2024Arbetspensionstagare oktober 2024Arbetspensionstagare i Finland

December

Datum TitelStatistikens hemsida
DecemberArbetspensionsförsäkrade i Finland 2023Arbetspensionsförsäkrade i Finland
18.12.2024Arbetspensions­­tagare november 2024Arbetspensions­tagare i Finland
DecemberPensionstagarnas arbete år 2023Pensionstagarnas arbete

Finlands officiella statistik

Embargon. Medier som har förbundit sig till journalistreglerna kan höra sig för om material hos PSC:s kommunikationsavdelning.

This is staging