Pensionsskyddscentralen träffar regelbundet sina internationella samarbetspartners. De består av utländska pensionsanstalter och andra aktörer som arbetar med social trygghet.

Under förhandlingar försöker man arbeta fram åtgärder med vilka ansökan om utländsk pension kan bli enklare och snabbare. Ländernas pensionsanstalter informerar också varandra om sina pensionssystem och berättar om lagändringar som skett den senaste tiden.

Pensionsskyddscentralen deltar också i förhandlingar i vilka bilaterala överenskommelser om social trygghet ingås.

This is staging