Prognoser

På Pensionsskyddscentralen görs mycket kalkyler och prognoser om pensionssystemets framtid. Tidsintervallerna och innehållen i kalkylerna beror på användningsändamålet. Den årliga prognosen över arbetspensionsutgiften och korttidskalkylerna görs med tanke på verkställigheten.

Långtidskalkylerna används för planeringen och utvärderingen av pensionssystemet. De utsträcker sig 60–70 år framåt i tiden och publiceras med 2–3 års mellanrum.

Pensionskalkylerna bygger på konjunkturprognosen, som är en ekonomisk prognos på kort sikt som görs för internt bruk inom arbetspensionssystemet.

Den nyaste rapporten om långtidskalkylerna

Den senaste rapporten om långtidskalkylerna publicerades 19.3.2019. I kalkylerna används Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2018.

Resultaten av långtidsprognosen år 2019

Den nyaste konjunkturprognosen

Vår konjunkturprognos har uppdaterats 15.1.2020. Där presenteras de viktigaste skillnaderna från den föregående den föregående prognosen från september 2019.

Den nyaste konjunkturprognosen

This is staging