Aktivt forskningssamarbete är en viktig del av forskningen. Pensionsskyddscentralen bedriver forskningssamarbete med forskningsinstitut, sakkunniginstitut och universitet. Forskningssamarbete bedrivs i form av gemensamma projekt, materialöverlåtelser och forskningsfinansiering samt genom att ta emot gästforskare.

Forskningsmaterial

Pensionsskyddscentralen kan plocka forskningsmaterial ur sina register för vetenskaplig forskning. Uppgifter överlåts i enlighet med offentlighetslagen och personuppgiftslagen. Registermaterial utlämnas i regel inte för kommersiella ändamål. Den vetenskapliga undersökningen ska vara individualiserad.

Den allmänna anvisningen ovan kompletteras av anvisningen

Forskningsfinansiering

Pensionsskyddscentralen finansierar eller delfinansierar årligen några forskningsprojekt som är intressanta för utvärderingen och utvecklingen av pensionssystemet.

Förslag om forskningssamarbete ska riktas till avdelningschef Susan Kuivalainen på forskningsavdelningen. Förslaget ska formuleras som en forskningsplan (1–2 A4) och innehålla följande:

  • forskningsprojektets namn
  • beskrivning av forskningsfrågor, material och metoder
  • beskrivning av undersökningens kontribution
  • beskrivning av tidsplanen
  • beskrivning av de medverkande
  • beskrivning av samarbetets innebörd.

Gästforskare

Pensionsskyddscentralen tar emot gästforskare vilkas forskning relaterar till utvärderingen och utvecklingen av pensionsskyddet.

Om du är intresserad av en period som gästforskare på forskningsavdelningen kan du höra dig för om möjligheterna hos avdelningschef Susan Kuivalainen.

This is staging