Tältä sivulta löytyvät Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä -tilaston aiemmat julkistukset.

Tilasto ulkomaantyön vakuuttamisesta ja lähetetyistä työntekijöistä 2018
Saapuneet todistushakemukset 1996–2018

Vanhempien tilastovuosien tiedot löytyvät tilastotietokannasta:

Lisätietoja tilastosta saat tilastopalvelusta:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging