Det finns en nyare publikation över denna statistik: Faktisk pensionsålder

Pensioneringsåldern har stigit en aning

År 2017 var den förväntade pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 61,2 år. Jämfört med året innan steg den förväntade pensioneringsåldern med 0,1 år, vilket motsvarar förhandsuppskattningarna om pensioneringsålderns utveckling. Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på de åldersklassvisa pensioneringsfrekvenserna.

Det totala antalet nypensionerade med arbetspension var i fjol lite lägre än året innan, dryga 75 000 personer. Antalet personer som gick i ålderspension var 57 000, vilket är samma nivå som året innan.

År 2017 gick 18 600 personer i sjukpension. Antalet nya sjukpensionstagare har under de senaste åren hållits på samma nivå, men av dem har andelen som börjat få delpension ökat.

Förväntad pensioneringsålder för 25- och 50-åringar

År 25-åringar 50-åringar
201060,462,3
201160,562,4
201260,962,7
201360,962,7
201461,262,8
201561,162,8
201661,162,8
201761,262,8

Diagram och tabeller:

This is staging