Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä

Eläkkeellesiirtymisiässä pieni nousu

Vuonna 2017 eläkkeellesiirtymisiän odote oli työeläkejärjestelmässä 61,2 vuotta. Odote nousi 0,1 vuotta edellisvuodesta, mikä vastaa ennakkoarvioita eläkkeellesiirtymisiän kehityksestä. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Työeläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä oli viime vuonna hieman edellisvuotista pienempi, runsaat 75 000 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 57 000 henkilöä, mikä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 600 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on pysynyt viime vuodet samalla tasolla, mutta osaeläkkeiden osuus niistä on kasvanut.

Eläkkeellesiirtymisikä työeläkejärjestelmässä 2017

Eläkkeellesiirtymisiän odote 25- ja 50-vuotiaille

Vuosi25-vuotiaalle50-vuotiaalle
201060,462,3
201160,562,4
201260,962,7
201360,962,7
201461,262,8
201561,162,8
2016 61,1 62,8
2017 61,2 62,8

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging