Tilastot

Eläketurvakeskus tuottaa monipuolisia Suomen eläkejärjestelmää kuvaavia tilastoja. Tilastot sisältävät tietoja eläkkeensaajista, työeläkevakuutetuista, eläkemenosta, eläkkeellesiirtymisiästä, työeläkekuntoutuksesta, työeläkkeiden rahoituksesta.

Olemme Suomen virallisen tilaston tuottaja sosiaaliturvan aihealueella.

Suomen työeläkkeensaajat -tilastojulkaisu on ilmestynyt

Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.

Tilasto ilmestyi nyt ensimmäistä kertaa digijulkaisuna.

Suomen työeläkkeensaajat

Keskimääräinen kokonaiseläke 1 716 euroa

Vuonna 2019 eläkkeensaajien keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 716 euroa ja mediaanieläke 1 497 euroa kuukaudessa. Miesten keskieläke oli 1 937 euroa ja naisten 1 533 euroa eli noin viidenneksen vähemmän kuin miehillä.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Mielenterveyden sairaudet yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmästä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle 20 300 henkilöä. Siirtyneistä naisia oli 10 900 (54 %) ja miehiä 9 400 (46 %).

Yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle oli mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöt.

Suomen työeläkkeensaajat

Tutustu tilastotietokantaamme MUUTOS

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta tarjoaa keskeiset aikasarjat ETK:n tuottamista tilastoista. Aikasarjat ovat pidempiä kuin tilastojulkaisuissa, ja ne sisältävät myös yksityiskohtaisempia tietoja.

Tilastotietokannan esittelyyn

Tilastojulkaisut

Eläketurvakeskuksen tilastoja -sarjassa julkaistaan tilastotietoja eläketurvan eri alueilta. Tilastot perustuvat pääasiassa eläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Tilastojulkaisuihin

Tilastojen julkistamiskalenteri

Julkistamiskalenterista löytyvät Eläketurvakeskuksen tilastot ilmestymisajan mukaan.

Julkistusaikataulu tarkentuu tilastojen ilmestymisajankohdan lähestyessä. Tilastot julkaistaan Etk.fi-sivuilla klo 9.

Julkistamiskalenteriin

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging