Älä poista!

Tähän on tulossa aitoa sisältöä, joka julkaistaan joulukuussa 2023.

Palkansaajien työeläkevakuutetut ansiot (AVAINLUVUT-SIVUPOHJA, päivitetään 14.12.)

Palkansaajien työeläkevakuutettu keskiansio, €/kk

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkevakuutetut

Palkansaajien työeläkevakuutettu mediaaniansio, €/kk

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkevakuutetut

Palkansaajien työeläkevakuutettujen kuukausiansioiden jakauma

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkevakuutetut

Palkansaajien työeläkevakuutettu keskiansio iän mukaan, €/kk

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkevakuutetut

Kuukausiansio on saatu jakamalla vuosiansio työkuukausien määrällä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging