Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus -sivulla esitellään vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyviä tilastotietoja. Eläkeuudistus toi mukanaan kaksi uutta eläkelajia, osittain vanhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen. Uudistus nostaa myös vanhuuseläkeikää portaittain. muutos

Joka kymmenes valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen 61-vuotiaana

Vuoden 2019 lopussa oli voimassa 24 600 osittaista vanhuuseläkettä, joista 55 prosenttia miehillä. Lähes 90 prosenttia oli valinnut eläkkeen 50 prosentin suuruisena, jolloin se oli keskimäärin 800 €/kk ja mediaani lähes 720 €/kk. Viime vuoden lopussa 25 prosentin tasoisena eläkettä maksettiin 3 200 henkilöä. Nämä eläkkeet olivat suuruudeltaan keskimäärin 420 €/kk (mediaanieläke 370 €/kk).

Lähes joka kymmenes 61 vuotta täyttäneistä on hakenut osittaista vanhuuseläkettä. Kaksi kolmesta osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista työskenteli yksityisellä sektorilla. Suurin osa osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneista jatkoi työssä.

Lue lisää:


Työuraeläkkeellä 15 henkilöä vuoden 2019 lopussa


Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voi saada vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat vuoden 2018 keväällä.

Työuraeläke 2018–2019

20182019
Hakijoita101111
Alkaneita eläkkeitä2127
 – keskieläke €/kk1 8702 081
Eläkkeensaajia 31.12.515

Lue lisää:

Uusin julkaisu:


Lisätietoa tilastopalvelusta:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging