Kaikki työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

Kaikki työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät työuraeläkkeelle siirtyneet.

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Ei sisällä työuraeläkkeitä.

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ikäryhmittäin

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairauspääryhmittäin

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus

Lukuihin sisältyvät varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet ja yksilölliset varhaiseläkkeet.
Vakioväestö on vuoden 2012 työeläkevakuutettu ei-eläkkeellä oleva väestö.

Taulukko Excel-muodossa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen työeläkkeensaajat

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging