Työeläkekuntoutujien lukumäärä

Taulukko Excel-muodossa
Tilasto: Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuskustannukset, 1 000 euroa

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Tilasto: Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutuksen toimenpiteiden käyttö ja kuntoutustoimenpidekustannukset

Henkilö voi saada saman vuoden aikana useampaa eri kuntoutustoimenpidettä.

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Tilasto: Työeläkekuntoutus

Työeläkekuntoutujien ikärakenne

Sisältää työeläkekuntoutujat, jotka saivat kuntoutustoimenpidettä vuoden aikana.

Taulukko Excel-muodossa
Tilasto: Työeläkekuntoutus

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging