Eläkkeensaajien lukumäärä sukupuolen mukaan

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Vanhuuseläkkeensaajien lukumäärä sukupuolen mukaan

Ei sisällä osittaista vanhuuseläkettä saaneita.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Eläkkeensaajien lukumäärä eläkelajin mukaan

Taulukko Excel-muodossa
Taulukon tiedot tilastotietokannassa
Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Omaa eläkettä saaneiden lukumäärä

Sisältää vanhuuseläkettä, osittaista vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä ja maatalouden erityiseläkettä saaneet henkilöt.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging