Eläketurvakeskuksessa tehdään runsaasti laskelmia ja ennusteita eläkejärjestelmän tulevaisuudesta. Pitkän aikavälin laskelmat ulottuvat 60–70 vuoden päähän ja ne on julkaistu raporteissa 2-3 vuoden välein.

Raportti ”Lakisääteiset eläkkeet -pitkän aikavälin laskelmat 2019” julkaistiin 19.3.2019. Raportin laskelmiin on tehty korjaus 17.5.2019 (linkki korjaukseen alla).

Laskelmissa tarkastellaan lakisääteisiä eläkkeitä eli työ-, kansan- sekä takuueläkettä sekä sotilastapaturma-, liikennevakuutus- ja työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia eläkkeitä (ns. SOLITA-eläkkeet). Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt eivät sisälly laskelmiin.

Laskelmat kertovat miten eläkemenot, etuuksien taso ja rahoitus kehittyvät, jos väestöä ja taloutta koskevat oletukset toteutuvat ja lainsäädäntö pysyy muuttumattomana.

Laskelmien avulla arvioidaan myös eläkejärjestelmän muutosten vaikutuksia.

Aiempina vuosina julkaistuja pitkän aikavälin laskelmia on verrattu toteumiin raportissa ”Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat jälkikäteen arvioituna”.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging