Ennustelaskelmat

Eläketurvakeskuksessa tehdään runsaasti laskelmia ja ennusteita eläkejärjestelmän tulevaisuudesta. Laskelmien aikavälit ja sisällöt riippuvat niiden käyttötarkoituksesta. Vuosittain julkaistava työeläkemenoennuste ja lyhyen aikavälin laskelmat tehdään toimeenpanoa varten.

Pitkän aikavälin laskelmia käytetään eläkejärjestelmän suunnitteluun ja arviointiin. Ne ulottuvat 60–70 vuoden päähän ja ne julkaistaan 2–3 vuoden välein.

Eläkelaskelmat pohjautuvat suhdanne-ennusteeseen, joka on työeläkejärjestelmän sisäiseen käyttöön laadittu lyhyen aikavälin talousennuste.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging