Forskningsområden

  • Pensionärernas ekonomi, pensionsskyddets tillräcklighet
  • Skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner
  • Allmänhetens uppfattningar om pensionsskyddet och tillit till det

Presentation

Jag är avdelningschef för forskningsavdelningen och ansvarar för forskningen här. Den stöder utvärderingen och utvecklingen av pensionskyddet. Under den senaste tiden har min forskning berört pensionärernas ekonomi och skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. Min utbildningsbakgrund är socialpolitik, som jag disputerade i år 2004. Jag intresserar mig för pensionssystem och system för social trygghet samt forskning i befolkningens inkomster och välfärd. Jag medverkar på många håll, bl.a. i kommittén för social trygghet åren 2020–2027.

Pågående forskningsprojekt

  • Uppfattningar om pensionsskyddet
  • Pensionsbarometern
  • Pensionstagarnas ekonomi och välfärd 2020
  • Inequalities in Pensions and Retirement: Life-courses and Pension Systems in Comparative Perspective

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

This is staging