Eläketurvakeskus julkaisee tutkimuksia omassa Eläketurvakeskuksen tutkimuksia -julkaisusarjassaan sekä tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa. Valtaosa Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta on vertaisarvioitua.

Julkaisut digitaalisesti Julkarista

ETK:n kaikki julkaisut aina 1960-luvulta lähtien ovat saatavilla digitaalisesti julkaisuarkisto Julkarista. ETK:n julkaisusarjan ulkopuolella julkaistuista tutkimusartikkeleista julkaistaan mahdollisuuksien mukaan artikkelin rinnakkaistallenne Julkarissa, josta ne ovat avoimen julkaisemisen periaatteen mukaan kaikkien saatavilla. Uusimmat julkaisut on listattu myös ETK:n sivulla:

Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohjetta sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Vertaisarvioidun julkaisun tunnus.

Julkaisut tutkimusohjelmakaudella 2020–2024

Julkaisut tutkimusohjelmakaudella 2015–2019

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging