Tilastosta on olemassa uudempi julkistus: Työeläkekuntoutus

18 500 kuntoutujaa

Vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli 18 500. Työeläkekuntoutuksen pitkään tasaisena jatkunut kasvu hidastui jopa enemmän kuin puolivuotistilasto ennakoi. Kuntoutujien määrä kasvoi edellisvuodesta vain 130 henkilöllä.

Kuntoutusta haettiin lähes saman verran kuin vuonna 2018. Hakijoiden joukossa oli kuitenkin niitä, joiden osalta työeläkekuntoutuksen kriteerit eivät kaikilta osin täyttyneet. Heillä lääkinnälliset löydökset olivat liian vähäisiä tai työhistoriaa ei ollut riittävästi. Annetuista kuntoutuspäätöksistä 28 prosenttia oli hylkäyksiä. Vuonna 2018 vastaava luku oli 21 prosenttia.

Tyypillinen kuntoutuja
Tyypillinen työeläkekuntoutuja oli työelämästä kuntoutuksen hakeutunut 47-vuotias palkansaaja nainen, jolla oli diagnoosina jokin tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Itse kuntoutuminen toteutui työkokeiluna joko nykyisen tai uuden työnantajan palveluksessa. Kuntoutuksen ajalta maksettava toimeentulokorvaus oli naisilla keskimäärin 2 500 euroa kuukaudessa.

Kuntoutujista kaksi kolmesta palaa takaisin töihin
Vuoden 2019 aikana päättyi 7 900 kuntoutusta. Kuntoutusta itse hakeneista 67 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneista 58 prosenttia palasi kuntoutuksen jälkeen takaisin töihin. Erityisesti työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden kuntoutujien työhön palanneiden osuus kasvoi 14 prosenttiyksikköä vuodesta 2018.

Onnistuneen kuntoutuksen kustannukset
Kuntoutusta pidetään onnistuneena, jos kuntoutuja työllistyy heti kuntoutuksen jälkeen tai on työnhakijana työmarkkinoilla. Vuonna 2019 tällaisia kuntoutuksia päättyi 5 600 (71%) ja niiden keskimääräinen kustannus oli 19 000 euroa. Kaikkien vuonna 2019 päättyneiden kuntoutusten kustannus oli 16 000 euroa.

Kuntoutuksen kasvuvauhti hidastunut

Työeläkekuntoutuksen pitkään tasaisena jatkunut kasvu 2000-luvulla näyttäisi puolivuotistilaston mukaan hidastuneen hakemusten, myönteisten päätösten ja kuntoutujien lukumäärän suhteen.

Alkuvuoden aikana kuntoutushakemusten lukumäärä pysyi lähes viime vuoden tasolla. Sen sijaan myönteisiä kuntoutuspäätöksiä annettiin yksitoista prosenttia edellisvuotta vähemmän. Annetuista kuntoutuspäätöksistä joka neljäs hylättiin, viime vuonna joka viides.

Kuntoutujien lukumäärä kasvoi alkuvuonna edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta kolme prosenttia. Vuonna 2018 kuntoutujien lukumäärä kasvoi aikaisemmasta vuodesta lähes kymmenen prosenttia. Jos loppuvuosi ei tuo muutosta alkuvuoden kehitykseen, olisi vuonna 2019 kuntoutujia vajaa 19 000. Vuosi sitten heitä oli 18 400.

Kuntoutuksen kokonaiskustannukset olivat kesäkuun 2019 loppuun mennessä 88 milj. euroa. Kustannukset kasvoivat lähes saman verran kuin edellisvuonna, kuusi prosenttia.

Kuntoutushakemukset, myönteiset päätökset, kuntoutujien lukumäärät ja kustannukset puolivuosittain ajalla 2017-2019.

Tilaston taulukot ja kuviot:

Lue lisää:

Uusin julkaisu:

Tietoa tilastopalvelusta:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging