Eläketurvakeskus on yhtenä toimijana mukana prosessissa, jossa Euroopan unionin palveluksessa oleva henkilö (EU-virkamies), johon sovelletaan Euroopan unionin henkilöasetusta, siirtää eläkeoikeutensa Suomesta Euroopan unionin eläkejärjestelmään.

Siirron kohteena on siirtoon mennessä Suomessa karttunut eläkeoikeus. Eläketurvakeskus toimii yhdyslaitoksena, joka huolehtii yhteydenpidosta ja käytännön toimenpiteistä suomalaisten eläkelaitosten, EU-virkamiehen ja Euroopan unionin toimielinten kanssa.

Siirron tehneellä henkilöllä on oikeus palauttaa eläkeoikeus Suomen eläkejärjestelmään, jos palvelus Euroopan unionissa päättyy ennen kuin henkilö saa Euroopan unionissa oikeuden vastaiseen eläkkeeseen.

EU-siirtomäärien kustannustenjako

Eläketurvakeskus ottaa siirtomäärät huomioon maksuvuoden TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä, YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa ja palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjaossa.

Yksityisen sektorin eläkelaitokset noudattavat siirtomäärissä viimeisen laitoksen periaatetta ja ilmoittavat kaikki maksamansa siirtomäärät Eläketurvakeskukseen kustannustenjaon selvittelyjä varten.

Julkisen sektorin eläkelaitokset osallistuvat eläkeoikeuden siirroissa vain palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjakoon ja ilmoittavat vain palkattomiin aikoihin liittyviä siirtomäärien osia.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging