Annika Damström, toimittaja 

Annika Damström on Ylen uutis- ja ajankohtaistoimittaja, joka on viime vuodet juontanut A-studiota. Annika on kiinnostunut pienistä ja suurista yhteiskunnallisista teemoista ja innostuu kun politiikassa tapahtuu. Kuuntelu herkällä korvalla ja huumori ovat auttaneet niin työelämässä kuin siviilissäkin eteenpäin. 


Mikko Kautto, toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus

Mikko Kautto on valtiotieteiden tohtori ja hoitanut Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan pestiä vuodesta 2019 alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt johto- ja tutkimustehtävissä Eläketurvakeskuksessa, Stakesissa ja valtioneuvoston kansliassa. Kautolle tärkeitä asioita ovat ihmisen näköinen eläketurva sekä läpinäkyvä ja faktoihin perustuva päätöksenteko. 


Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö 

Kirsi Varhila on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2019 alkaen ja tullut tutuksi kasvoksi kuluneen vuoden koronauutisoinnissa. Hän siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöön vuonna 2013 Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtotehtävistä. Varhila on työskennellyt myös osastopäällikkönä Länsi-Suomen lääninhallituksessa ja järjestöpäällikkönä Suomen MS-liitossa. Kirsi Varhila on myös Eläketurvakeskuksen edustajiston puheenjohtaja. 


Jaakko Kiander, johtaja, Eläketurvakeskus

Jaakko Kiander on valtiotieteiden tohtori ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelutoiminnasta vastaava johtaja. Kiander siirtyi Eläketurvakeskukseen Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävästä vuonna 2019. Jaakko Kiander on toiminut aiemmin ekonomistina ja johtajana eri tutkimuslaitoksissa, muun muassa Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Kiander on tunnettu julkisen talouden ja työmarkkinoiden asiantuntija ja sanavalmis, analyyttinen kommentaattori.

 

Susan Kuivalainen, osastopäällikkö, Eläketurvakeskus

Susan Kuivalainen on valtiotieteiden tohtori ja Eläketurvakeskuksen tutkimustoiminnasta vastaava osastopäällikkö. Tutkimustyössä lähellä sydäntä on eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmien toiminta väestön hyvinvoinnin näkökulmasta. Aiemmin Kuivalainen on työskennellyt Turun yliopistossa sosiaalipolitiikan professorina ja tutkijana. Kuivalainen on palkittu köyhyystutkimuksestaan ja on aktiivinen julkinen keskustelija.


Pasi Moisio, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pasi Moisio on yhteiskuntatieteiden tohtori ja toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Moisio johtaa tutkimushankkeita, joissa teemoina ovat sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvan toimivuus sekä taloudellisen eriarvoisuuden vaikutuksetPasi Moisio tekee myös omaa tutkimustyötä ja on mukana monissa lainsäädännön valmistelutyöryhmissä. Moisio toimii sosiaaliturvan uudistamista valmistelevan parlamentaarisen komitean puheenjohtajana. 


Maija Haanpää, ylilääkäri, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Maija Haanpää on lääketieteen tohtori, neurologi ja HUS:n kipulääkäri. Haanpää työskentelee työeläkeyhtiö Ilmarisen ylilääkärinä ja on aiemmin työskennellyt ylilääkärinä Eterassa. Maija Haanpää on kiinnostunut erityisesti kuntoutuksesta ja työurien jatkamisesta.


Osmo Soininvaara, Executive in Residence

Osmo Soininvaara on valtiotieteen lisensiaatti, luennoitsija ja tietokirjailija. Soininvaaralla on takanaan parinkymmenen vuoden kansanedustajan ura ja kokemus myös peruspalveluministerin tehtävästä Lipposen toisessa hallituksessaOsmo Soininvaara on Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenSoininvaara on hoitanut aiemmin SATA-komitean perusturvajaoston puheenjohtajuutta ja ammentanut kokemuksistaan kirjan ”SATA-komitea – miksi asioista päättäminen on niin vaikeaa”.

Ismo Risku, osastopäällikkö, Eläketurvakeskus

Ismo Risku on valtiotieteiden lisensiaatti, vakuutusmatemaatikko (SHV) ja Eläketurvakeskuksen suunnitteluosastosta vastaava päällikkö, jota kiinnostavat tosiasiat nykyisistä ja arviot tulevista eläkkeistä, eläkemaksuista sekä eläkkeiden rahoituksesta. Risku on mukana TyEL-rahoituksen uudistusmahdollisuuksien selvittämisessä sekä yksityisalojen ja kunta-alan eläkejärjestelmien yhdistämistyössä. Ismo Risku on faktoihin nojautuva indeksikeskustelija mediassa ja sen ulkopuolellakin.


Mikko Niskanen, yrittäjä ja sijoitusammattilainen

Mikko Niskanen on sijoitusalan kansainvälisen CFA-ammattitutkinnon suorittanut valtiotieteen lisensiaatti ja toiminut pitkään pääomamarkkinoilla, josta lähes 20 vuotta vaihtoehtorahastojen hoitajana. Niskanen on CFA Society Finland ry:n perustajajäseniä ja toiminut sen puheenjohtajana. Mikko Niskasen artikkeli ”Miltä Suomen työeläkejärjestelmän sijoitustoiminta näyttää kauempaa katsottuna?” ilmestyi ETK:n julkaisussa Sijoitustoiminta Suomen työeläkejärjestelmässä.


Hillevi Mannonen, vakuutusmatemaatikko ja hallitusammattilainen

Hillevi Mannonen on vakuutusmatemaatikko (SHV) ja työskennellyt aiemmin aktuaari- ja riskienhallintajohtajana Ilmarisessa. Hänellä on kokemusta myös Eläketurvakeskuksesta ja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hillevi Mannonen on työeläkejärjestelmän asiantuntija ja kansainvälisesti arvostettu aktuaari. Nykyisin hän toimii hallitus- ja asiantuntijatehtävissä.


Jarkko Soikkeli, sijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma

Jarkko Soikkeli toimii Varmassa sijoitusjohtajana. Hän keskittyy työssään sijoitusstrategioihin ja eri omaisuusluokkien väliseen allokaatioon. Soikkeli on toiminut erilaisissa ekonomistin, strategin ja salkunhoitajan tehtävissä muun muassa Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja pankeissa. Soikkelia kiinnostaa erityisesti talouspolitiikan, talouden ja sijoitusmarkkinoiden välinen vuorovaikutus.

Jaakko Kiander, johtaja, Eläketurvakeskus

Jaakko Kiander on valtiotieteiden tohtori ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelutoiminnasta vastaava johtaja. Kiander siirtyi Eläketurvakeskukseen Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtajan tehtävästä vuonna 2019. Jaakko Kiander on toiminut aiemmin ekonomistina ja johtajana eri tutkimuslaitoksissa, muun muassa Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Kiander on tunnettu julkisen talouden ja työmarkkinoiden asiantuntija ja sanavalmis, analyyttinen kommentaattori.


Eeva Poutiainen, kehityspäällikkö, Eläketurvakeskus

Eeva Poutiainen työskentelee kehityspäällikkönä Eläketurvakeskuksen suunnitteluosastolla. Kiinnostuksen kohteita ovat työeläkkeiden rahoitus, yrittäjäeläkkeet, ennusteet ja eläkejärjestelmän kehittäminen. Taustaltaan hän on matemaatikko.


Janne Makkula, työmarkkinajohtaja, Suomen Yrittäjät 

Janne Makkula on Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja. Varatuomari Makkula vastaa työelämä- ja sosiaaliturva-asioista, yritysjuridiikasta ja oikeudellisesta neuvonnasta. Janne Makkula on oikeudenmukaisuuden ja yrittäjyyden vankkumaton puolustaja.


Harri Kangaskoski, yksikönjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 

Harri Kangaskoski toimii Yrittäjät ja pienet yritykset -yksikön johtajana Elossa. Kangaskoski kehittää työssään yrittäjien ja pienten työnantajien palveluja digitalisaation ja analytiikan avulla. Kiinnostuksen kohteita ovat työeläkejärjestelmä, yrittäjät ja jatkuva muutos. Ennen Eloa Kangaskoski on työskennellyt muun muassa LähiTapiolassa ja Ilmarisessa.


Hannu Ijäs, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Hannu Ijäs työskentelee johtajana sosiaali- ja terveysministeriön eläke- ja yksityisvakuutusyksikössä, jonka tärkein tehtävä on lainvalmistelu. Varatuomari Ijäs on toiminut aiemmin erilaisissa vakuutusalan tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla vuodesta 1987 lähtien. Kokemusta on karttunut laajasti myös eläkevakuutustoiminnasta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä.

Annika Damström, toimittaja 

Annika Damström on Ylen uutis- ja ajankohtaistoimittaja, joka on viime vuodet juontanut A-studiota. Annika on kiinnostunut pienistä ja suurista yhteiskunnallisista teemoista ja innostuu kun politiikassa tapahtuu. Kuuntelu herkällä korvalla ja huumori ovat auttaneet niin työelämässä kuin siviilissäkin eteenpäin. 


Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Heikki Hiilamo on valtiotieteiden ja filosofian tohtori, ja toimii sosiaalipolitiikan tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hiilamo on tutkinut muun muassa köyhyyttä, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Heikki Hiilamo on aiemmin työskennellyt EU:n eläkeasiantuntijana Kambodzassa ja tutkimusprofessorina Kelassa. Hiilamo on aktiivinen julkinen keskustelija sosiaalipoliittisissa teemoissa.


Heli Backman, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö 

Heli Backman on sosiaaliturva- ja vakuutusosaston ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriössä ja toimii varapuheenjohtajana sosiaaliturvakomiteassa. Ennen nykyistä työtään Heli on työskennellyt pitkään työeläkeasioiden parissa muun muassa Eläketurvakeskuksessa ja eri ministeriöissä.


Katarina Murto, johtaja, STTK ry

Katarina Murto työskentelee edunvalvonnan johtajana STTK:ssa. Katarina on varatuomari ja tanssitaiteen maisteri, ja toiminut pitkään työmarkkinajärjestöissä eri tehtävissä. Katarina Murto vastaa STTK:ssa työmarkkina- ja sopimuspolitiikasta, työlainsäädännöstä ja sosiaaliturvasta.


Liisamari Krüger, ylilääkäri, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Liisamari Krüger on lääketieteen tohtori ja fysiatrian erikoislääkäri. Hän on toiminut Työeläkeyhtiö Elon ylilääkärin tehtävässä vuodesta 2019 alkaen. Krügerin aiemmalta työuralta löytyy vakuutuslääketieteen lisäksi potilastyötä tuki- ja liikuntaelinpotilaiden ja erityisesti kipupotilaiden parissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Liisamari Krüger on aiemmin työskennellyt työeläkeyhtiö Varmassa ja Eläke-Fenniassa.


Henri Hyppönen, luova johtaja ja tietokirjailija 

Henri Hyppönen on luova johtaja, tietokirjailija ja yrittäjä. Hyppöstä kiinnostavat erityisesti tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden luominen sekä tulevaisuuden johtaminen. Hänen viimeisin kirjansa ”Luomiskertomus: Matkalla luovuuden tulevaisuuteen” on syväsukellus siihenmillaista on olla ihminen kiihtyvässä ja teknologian läpitunkemassa maailmassa. 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging