EU:n eläkemenoennuste vuoteen 2070

EU:n talouspoliittisen komitean (Economic Policy Committee, EPC) työryhmä, ns. AWG-työryhmä (Working Group on Ageing Populations and Sustainability, AWG) julkaisee säännöllisesti selvityksiä väestön ikääntymisen taloudellisista vaikutuksista EU:n jäsenmaissa. Viimeisimmät laskelmat on julkaistu vuonna 2018.

Tässä ns. AWG-raportissa (The 2018 Ageing Report) selvitetään ikääntymisen taloudellisia vaikutuksia eläkkeisiin, terveydenhuoltoon, pitkäaikaishoitoon, koulutukseen ja työttömyysturvaan 27 EU-jäsenmaassa. Raportin vertailulaskelmiin on EU:n ulkopuolisista maista sisällytetty myös Norja. Raportissa esitetyt laskelmat ulottuvat vuoteen 2070 saakka. Laskelmien peruslähtövuosi on 2016.

<!– .resp-container {position: relative;overflow: hidden;padding-top: 140%;}.resp-iframe {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;border: 0;}
–>

EU-maiden lakisääteiset eläkemenot 11,9 prosenttia BKT:sta

EU27-maiden lakisääteiset eläkemenot ovat keskimäärin 11,9 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eläkemenojen BKT-osuudessa tapahtuu pieni lasku vuoteen 2070 mennessä (11,4 %). Euroopassa on tehty mittavia eläkemenoja alentavia eläkeuudistuksia. Muutos on merkittävä esimerkiksi vuonna 2012 julkaistuun laskelmaan verrattuna, jolloin menojen arvioitiin nousevan noin 13 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.

AWG-raportin laskelmien mukaan Suomessa eläkemenojen osuus kansantuotteesta oli 13,4 prosenttia vuonna 2016, kun se vuonna 2013 oli 12,9 prosenttia. Menojen arvioidaan olevan 13,9 prosenttia vuonna 2070.

Eläkemenot kasvavat EU-maista eniten Luxemburgissa, Sloveniassa, Belgiassa ja Maltalla.

Luxemburgissa, Sloveniassa ja Belgiassa eläkemenot ovat nykylaskelmien mukaan korkeimmat vuonna 2070. Luxemburgissa ne kohoavat lähes 18 prosenttiin BKT:sta, ja Sloveniassa ja Belgiassa 15 prosenttiin.

Eläkemenot alenevat eniten Kreikassa (-6,7 prosenttiyksikköä), Kroatiassa (-3,9), Ranskassa (-3,2), Latviassa (-3,1).

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging