Chilen uusi lakisääteinen työeläkejärjestelmä on ollut voimassa 1.1.1983 alkaen. Tätä ennen vakuutettuina olleet työntekijät ovat voineet liittyä uuteen järjestelmään vapaaehtoisesti.

Uusi järjestelmä perustuu yksilölliseen eläketilimalliin ja eläkemaksut rahastoidaan kokonaan. Eläkkeen suuruus riippuu maksettujen vakuutusmaksujen määrästä ja niiden sijoittamisesta saadusta tuotosta. Valtio takaa vähimmäiseläkkeen kaikille, jotka ovat suorittaneet järjestelmään maksuja vähintään 20 vuoden ajan.

Periaatteessa kaikki työntekijät kuuluvat rahastoeläkejärjestelmään, mutta vain noin puolet työväestöstä maksaa eläkemaksuja säännöllisesti. Yrittäjät ovat voineet liittyä järjestelmään vapaaehtoisesti. Vuonna 2008 tehtyjen muutosten myötä rahastoeläke laajennettiin vuosina 2012–2015 koskemaan myös yrittäjiä.

Vuonna 2008 luotiin verorahoitteinen vähimmäiseläkejärjestelmä (Sistema de Pensiones Solidarias, SPS) pienituloisia varten. Aikaisemmin vähimmäistoimeentulo on turvattu asumisperusteisella toimeentulotuella.

Hallinto

Andra

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging