Osittainen vanhuuseläke tarjoaa joustavan mahdollisuuden yhdistää työnteko ja osittainen eläke. Osittaisen vanhuuseläkkeen voi ottaa aikaisintaan 61-vuotiaana. Vuonna 1964 syntyneillä alaikäraja nousee 62 ikävuoteen ja vuonna 1965 syntyneistä lähtien alaikäraja sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen.

Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun 25 tai 50 prosenttia. Eläkettä vähennetään pysyvällä varhennusvähennyksellä, joka on 0,4 prosenttia jokaista varhennuskuukautta kohti. Esimerkiksi kaksi vuotta ennen oman ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää otettu osittainen vanhuuseläke pienenee 9,6 prosenttia. Vähennys säilyy varhennetussa osuudessa myös vanhuuseläkkeen tai muun eläke-etuuden alkaessa osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen. Osittainen vanhuuseläke tarkistetaan elinaikakertoimella.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä oleva voi työskennellä sen verran kuin haluaa. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ei liity työaika- tai palkkaseurantaa.

Osittainen vanhuuseläke korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa. Osa-aikaeläkettä maksettiin enää reilulle 100 henkilölle vuoden 2021 lopussa. Osa-aikaeläkkeiden maksaminen päättyy vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin viimeistenkin osa-aikaeläkkeellä olevien eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1960
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 64 v 6 kk
 • Palkka 2 000 euroa/kk (netto 1 622 e/kk)
 • Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä: 1 000 euroa/kk
 • Kansaneläkettä vähentävänä otetaan huomioon myös osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys, eli työeläke vähentää kansaneläkettä koko sillä määrällä, joka maksettaisiin ilman varhennusvähennystä
 • Kansaneläke on 6 kk varhennettu ja se on laskettu yksin asuvalle henkilölle.

Osittainen vanhuuseläke ja palkka

Bruttopalkka 0 1 000 2 000
Osittainen vanhuuseläke 50 % 395 395 395
Tulot yhteensä, brutto 395 1 395 2 395
Tulot yhteensä, netto 395 1 290 1 916

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Työeläke 868 921 974
Kansaneläke 215 188 162
Kokonaiseläke 1 083 1 109 1 136
Netto 1 040 1 056 1 073

Vanhuuseläke, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä eikä vähennä työskentelyä

työeläke 1 105 1 105 1 105
kansaneläke 138 138 138
kokonaiseläke 1 243 1 243 1 243
netto 1 137 1 137 1 137

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 1 000 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %

1 000 euroa/kk x 0,5 = 500 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 42 kuukaudelta: 42 x 0,4 % = 16,8 %
500 x 0,168 = 84 euroa/kk
500 – 84 = 416 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2021 vahvistetulla elinaikakertoimella:
416 euroa/kk x 0,94984 = 395 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 1 000 + 395 euroa/kk = 1 395 euroa/kk (netto 1 290 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 64 v 6 kk:

Ottamatta oleva osuus ennen osittaista vanhuuseläkettä ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 1 000 euroa kk = 500 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 500 euroa/kk x 0,945 = 473 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 1,5 vuotta 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 53 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 395 + 473 + 53 = 921 euroa/kk

Kansaneläke varhennettuna: 188 euroa/kk

Kokonaiseläke 1 109 euroa/kk (netto 1 056 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, työeläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 1 105 euroa/kk ja varhennettu kansaneläke 138 euroa/kk. Kokonaiseläke olisi 1 243 euroa/kk (netto 1 137 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2021 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–67-vuotiaan maksu) ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1960
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 64 v 6 kk
 • Palkka 3 000 euroa/kk (netto 2 208 e/kk)
 • Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun asti: 1 500 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke ja palkka

Bruttopalkka 0 1 500 3 000
Osittainen vanhuuseläke 50 % 593 593 593
Tulot yhteensä, brutto 593 2 093 3 593
Tulot yhteensä, netto 593 1 776 2 559

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Brutto 1 301 1 382 1 462
Netto 1 171 1 219 1 266

Vanhuuseläke, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä eikä vähennä työskentelyä

Brutto 1 578 1 578 1 578
Netto 1 334 1 334 1 334

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 1 500 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %
1 500 euroa/kk x 0,5 = 750 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 42 kuukaudelta: 42 x 0,4 % = 16,8 %
750 x 0,168 = 126 euroa/kk
750 – 126 = 624 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2021 vahvistetulla elinaikakertoimella:
624 euroa/kk x 0,94984 = 593 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 1 500 + 593 euroa/kk = 2 093 euroa/kk (netto 1 776 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 64 v 6 kk:

Ottamatta oleva osuus ennen osittaista vanhuuseläkettä ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 1 500 euroa kk = 750 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 750 euroa/kk x 0,945 = 709 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 1,5 vuotta 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 80 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 593 + 709 + 80 = 1 382 euroa/kk (netto 1 219 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, eläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 1 578 euroa/kk (netto 1 334 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2021 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–67-vuotiaan maksu) ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

Esimerkissä lasketaan osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaalle henkilölle. Palkka ja eläke yhteensä esitetään brutto- ja nettotasolla.

Vaihtoehdot on laskettu siten, että osittaisen vanhuuseläkkeen alkaessa henkilö lopettaa työskentelyn kokonaan, jatkaa työskentelyä puolella aiemmasta palkasta tai jatkaa työskentelyä täysipäiväisesti aiemmalla palkalla.

Henkilölle on laskettu osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeinen vanhuuseläke ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Vertailuna on laskettu, mikä vanhuuseläke olisi, jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi täysipäiväisesti työskentelyä alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

 • Syntymävuosi 1960
 • Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja 61 v
 • Alin vanhuuseläkeikä 64 v 6 kk
 • Palkka 4 000 euroa/kk (netto 2 730 euroa/kk)
 • Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä: 2 000 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke ja palkka

Bruttopalkka 0 2 000 4 000
Osittainen vanhuuseläke 50 % 790 790 790
Tulot yhteensä, brutto 790 2 790 4 790
Tulot yhteensä, netto 790 2 186 3 178

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

Brutto 1 735 1 842 1 949
Netto 1 427 1 493 1 559

Vanhuuseläke, jos henkilö ei ota osittaista vanhuuseläkettä eikä vähennä työskentelyä

Brutto 2 104 2 104 2 104
Netto 1 650 1 650 1 650

Esimerkkinä laskennasta tilanne, jossa henkilö jatkaa työskentelyä 2 000 euron palkalla:

Osittainen vanhuuseläke 50 %
2 000 euroa/kk x 0,5 = 1 000 euroa/kk

Varhennusvähennys alimmasta vanhuuseläkeiästä eli 42 kuukaudelta: 42 x 0,4 % = 16,8 %
1 000 x  0,168 = 168 euroa/kk
1 000 – 168 = 832 euroa/kk

Tarkistetaan vuodelle 2021 vahvistetulla elinaikakertoimella:
832 euroa/kk x 0, 94984 = 790 euroa/kk

Palkka + osittainen vanhuuseläke yhteensä: 2 000 + 790 euroa/kk = 2 790 euroa/kk (netto 2 186 e/kk)

Vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 64 v 6 kk:

Ottamatta oleva osuus ennen osittaista vanhuuseläkettä ansaitusta eläkkeestä:
0,5 x 2 000 euroa kk = 1 000 euroa/kk
Kerrottuna ikäluokan elinaikakertoimella (arvio): 1 000 euroa/kk x 0,945 = 945 euroa/kk

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla ansaittu eläke: kaksi vuotta siirtymäajan 1,7 prosentin karttumalla ja 1,5 vuotta 1,5 prosentin karttumalla, kerrottuna elinaikakertoimella = 107 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä: 790 + 945 + 107 = 1 842 euroa/kk (netto 1 493 e/kk)

Jos henkilö ei ottaisi osittaista vanhuuseläkettä ja jatkaisi työskentelyä täysipäiväisesti, eläke olisi alimmassa vanhuuseläkeiässä 2 104 euroa/kk (netto 1 650 e/kk)

Osittaisen vanhuuseläkkeen oletetaan alkavan 1. tammikuuta. Indeksointia ei ole otettu esimerkissä huomioon. Verot ja maksut on laskettu vuoden 2021 tietojen mukaisesti olettaen, että vuositulot ovat 12 x kuukausitulot. Verotuksessa on otettu huomioon valtionvero, keskimääräinen kunnallisvero, yleisradiovero, sairausvakuutusmaksut, työeläkemaksu (53–67-vuotiaan maksu) ja työttömyysvakuutusmaksu sekä verotuksessa viran puolesta tehtävät vähennykset.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging