Vuodesta 1996 alkaen 65 vuotta täyttäneiden eläkkeensaajien eläkkeitä on tarkistettu eläkeikäisen indeksillä, jonka nimi muuttui vuoden 2005 alusta työeläkeindeksiksi. Asetelmassa on verrattu työeläkeindeksin muutosta jaksolla 1995–2017 eräiden muiden indeksien kehitykseen:

 Nimellisnousu, %  Reaalinousu, %
 Ansiotasoindeksi 93,2 39,4
 Sopimuspalkkaindeksi 58,7 14,5
 Työeläkeindeksi 48,0 6,8
 Täysi kansaneläke 48,0 6,8
 Kuluttajahintaindeksi 38,6 –

Työeläkeindeksi on noussut tarkasteluvälillä nimellisesti 48,0 prosenttia ja reaalisesti 6,8 prosenttia (ks. kuvat).

Työeläkeindeksillä tarkistetun eläkkeen reaaliarvo on noussut, mutta sen suhteellinen ostovoima verrattuna keskimääräiseen palkansaajaan on laskenut. Jos eläke vuonna 1995 oli 60 prosenttia palkansaajien keskiansiosta, vuonna 2019 osuus oli 45,0 prosenttia (ks. kuva alla).

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging