Työeläkejärjestelmä kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin palkansaajat ja yrittäjät. Muun muassa maanviljelijät eivät kuulu pakollisen vakuutuksen piiriin, mutta voivat liittyä järjestelmään vapaaehtoisesti.

Ansiosidonnaisesta järjestelmästä (ns. I pilari) maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Rahastoeläkejärjestelmästä (ns. II pilari) maksetaan vanhuuseläkkeitä.

Varsinaista vähimmäiseläkejärjestelmää ei ole, mutta eläkeaikaisen toimeentulon turvaamiseksi voidaan maksaa tuloharkintaista sosiaaliavustusta (időskorúak járadéka).

Eläketurva koostuu jakojärjestelmäperiaatteella rahoitetusta työeläkkeestä sekä täysin rahastoidusta rahastoeläkkeestä. Oikeus ansiosidonnaiseen työeläkkeeseen edellyttää, että vakuutusaikaa on vähintään 15 vuotta. Rahastoeläkkeessä ei ole vakuutusaikavaatimuksia.

Hallinto

Lue lisää:

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging