Yleistiedoksiantona ilmoitetaan sellaisista kehotuksista, päätöksistä tai ilmoituksista, joita Eläketurvakeskus ei ole voinut toimittaa asianosaisten tietoon.

Eläketurvakeskus kehottaa työntekijän eläkelain (TyEL) 186 §:n sekä TyEL:n voimaanpanolain 2 §:n ja 4 §:n perusteella alla mainittuja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä osoitteel­taan tuntemattomia työnantajia järjestämään työntekijöidensä eläketurvan viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun heidän katsotaan saaneen tiedon tästä yleistiedoksiannosta.


Työnantaja:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

TyEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisten nähtävissä Eläketurva­keskuksessa, osoite: Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Eläketurvakeskus on työntekijän eläkelain (TyEL) 186 § sekä TyEL:n voimaanpanolain 2 §:n ja 4 §:n perusteella ottanut vakuutuksen alla mainittujen osoitteel­taan tuntemattomien työnantajien kustannuksella. Päätöksiä ja ilmoituksia ei ole voitu toimittaa työnantajien tietoon.


Työnantaja:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

TyEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: pp.kk.vvvv

____________________________

Työnantaja:

Earthrate Oy

2414226-5

TyEL-vakuuttamista koskevan ilmoituksen antopäivä: 10.08.2020

____________________________

Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöksen 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla 17.09.2020 saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 10.08.2020.

Eläketurvakeskus kehottaa yrittäjän eläkelain (YEL) 143 §:n perusteella alla mainittuja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä osoitteel­taan tuntemattomia yrittäjiä järjestämään eläketurvansa viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun heidän katsotaan saaneen tiedon tästä yleistiedoksiannosta.


Yrittäjä:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä yleistiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv päivään saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisten nähtävissä Eläketurva­keskuksessa, osoite Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Eläketurvakeskus on yrittäjän eläkelain (YEL) 143 §  perusteella ottanut vakuutuksen alla mainittujen osoitteel­taan tuntemattomien yrittäjien kustannuksella. Päätöksiä ei ole voitu toimittaa yrittäjien tietoon.


Yrittäjä:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöstä koskevan 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv

Tiedoksianto on nähtävillä pp.kk.vvvv saakka.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että alla mainitun eläkkeenhakijan eläkepäätösasiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite: Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.


Henkilön nimi ja syntymäaika:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

Eläkepäätöksen antopäivä:


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv saakka.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging