TESTI

TESTI 2

Indeksiluvut ja niiden muutokset

Indeksiluvut ja muutokset

Indeksilukujen vuosimuutokset

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Suomessa asuvien omaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ikäryhmittäin

Kokonaiseläkejakauma- TESTI

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging