Kansainvälinen arvio Suomen työeläkejärjestelmästä tammikuussa 2013

Professorit Nicholas Barr ja Keith Ambachtsheer kartoittivat Suomen työeläkejärjestelmää Eläketurvakeskuksen pyynnöstä. Barr ja Ambachtsheer ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja eläkealan asiantuntijoita. Arvio julkistettiin 7.1.2013. Englanninkieliset raportit on käännetty suomen kielelle. Lisäksi on julkaistu tiivistelmät suomeksi ja ruotsiksi.

Evaluation of the Finnish pension system / Part 1

Barr arvioi Suomen eläkejärjestelmää sen riittävyyden ja kestävyyden sekä rakenteen näkökulmasta.

Evaluation of the Finnish pension system / Part 2

Ambachtsheer tarkasteli arviossaan järjestelmän hallinnointia.

Taustaraportit

Ambachtsheerin ja Barrin selvitysten yhteydessä julkaistiin kolme taustaselvitystä. Näiden kolmen selvityksen päätuloksia käytettiin hyväksi Ambachtsheerin arvioinnissa.

CEM Benchmarking Inc. teki kaksi edellä mainituista taustaselvityksistä. CEM on erikoistunut tuottamaan vertailutietoa eläkevarojen sijoituksista ja hallintokuluista.

Jotta saataisiin laajempi näkökulma asiaan, ETK:ssa tehtiin lisäksi vertaileva selvitys ensimmäisen ja toisen pilarin eläkejärjestelmien hallintokuluista Suomen lisäksi Tanskassa, Saksassa, Alankomaissa, Norjassa, Ruotsissa ja Sveitsissä.

Kansainvälinen arvio vuoden 2005 eläkeuudistuksesta

Professori Axel Börsch-Supan analysoi Suomen työeläkkeiden vuoden 2005 uudistusta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging