Eläketurvakeskuksen ylin päättävä elin on edustajisto. Sen nimeää sosiaali- ja terveysministeriö. Edustajistossa on 30 jäsentä, jotka edustavat sosiaali- ja terveysministeriötä, valtiovarainministeriötä, työntekijöitä, työnantajia, yrittäjiä ja työeläkelaitoksia. Nykyisen edustajiston toimintakausi on 2020–2022.

Puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kirsi Varhila, STM
Varapuheenjohtaja: hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja Juha Majanen, VM

Työnantajien edustajat: hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting, toimitusjohtaja Olli Holmström, toimitusjohtaja Tuomas Aarto, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, toimitusjohtaja Timo Lappi

Julkisten alojen työnantajien edustajat: johtava työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen, neuvottelujohtaja Sari Ojanen

Työntekijöiden edustajat: järjestöjohtaja Matti Huutola, 2. varapuheenjohtaja Jari Nilosaari, edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, puheenjohtaja Antti Palola, puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, toiminnanjohtaja Maria Löfgren, toiminnanjohtaja Mikko Salo

Maatalousyrittäjien edustajat: johtokunnan jäsen Kati Partanen, johtokunnan jäsen Asko Miettinen, puheenjohtaja Mats Nylund

Muiden yrittäjien edustajat: elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, pääekonomisti Mika Kuismanen

Eläkekassojen edustaja: toimitusjohtaja Hannu Hokka

Eläkesäätiöiden edustaja: eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Kantola

Muiden yksityisten alojen eläkelaitosten edustajat: johtaja Leena Siirala, johtaja Mika Ahonen, lakiasiainjohtaja Tuula Kallio, johtaja Tiina Laine, toimitusjohtaja Päivi Huotari

Julkisten alojen eläkelaitosten edustajat: johtava asiantuntija Pertti Männistö, vanhempi neuvonantaja Tuula Colliander

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging