Belgiassa on erilliset eläkejärjestelmät palkansaajille, julkisen sektorin virkamiehille ja yrittäjille. Yrittäjien eläkejärjestelmään kuuluvat myös maatalousyrittäjät. Eläkejärjestelmät ovat kuitenkin toistensa kaltaisia. Lakisääteisistä työeläkejärjestelmistä maksetaan vanhuus- ja perhe-eläkkeitä.

Työkyvyttömyyseläkkeet maksetaan sairausvakuutusjärjestelmästä.

Työnantajakohtaiset tai alakohtaiset lisäeläkejärjestelmät kattavat yli 50 prosenttia työntekijöistä.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging