1. Hae eläkettä ulkomailta

Ohjeet ulkomaan eläkkeen hakemiseen vaihtelevat sen mukaan, mistä maasta eläkettä haet.

Hae eläkettä samalla hakemuslomakkeella kuin Suomenkin eläkettä. Jos asut Suomessa, Eläketurvakeskus välittää hakemuksen toiseen maahan. 

Kun haet eläkettä EU/ETA-maasta tai Sveitsistä, toimitaan EU-asetuksen mukaisesti. Ison-Britannian osalta sovelletaan EU:n ja Ison-Britannian välistä erosopimusta tai kauppa- ja yhteistyösopimusta.

Jos haet eläkettä maasta, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus (Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Japani, Kanada, Quebec ja Yhdysvallat), hae eläkettä kunkin maan omalla hakemuslomakkeella. Hakemus toimitetaan xxx. Eläketurvakeskus välittää hakemuksen toiseen maahan.

Yhteistyötä määrittää sosiaaliturvasopimusten sisällöt. Sosiaaliturvasopimusten sisällöissä on maakohtaisia eroja.

 

Hae eläkettä suoraan Kiinan eläkeviranomaiselta.

Sinun tulee hakea eläkettä itse suoraan toisesta maasta. Yhteystietoja eri maiden eläkeviranomaisille löydät kansainvälisen sosiaaliturvalaitosten yhdistyksen ISSA:n verkkosivuilta.

Työeläke.fi – Ohjeet ulkomaan eläkkeen hakemiseen

  • Ohjeet eri maiden eläkkeen hakemiseen
  • Hakemuslomakkeet
  • Tietoa 40 eri maan eläkkeiden sisällöstä, hakemisesta sekä maan eläkeviranomaisen yhteystiedot esimerkiksi eläkearvion pyytämistä varten.

Siirry Työeläke.fi-palveluun 

2. Odota eläkepäätöstä rauhassa

Kun olet hakenut eläkettä EU-/ETA-massta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä, toimittaa työeläkelaitoksesi ulkomaan eläkehakemuksen Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus on Suomessa se taho, joka välittää eläkehakemukset ulkomaan eläkeviranomaisille.

Saat tiedon kirjeitse, kun Eläketurvakeskus on lähettänyt eläkehakemuksesi ulkomaille käsiteltäväksi.

Odota ulkomaan eläkeäätöstä rauhassa. Käsittelyaika on huomattavasti pidempi kuin Suomen eläkettä haettaessa.

Jos olet samaan aikaan hakenut eläkettä Suomesta, saat eläkepäätöksen Suomen eläkkeestä omasta työeläkelaitoksestasi. Usein Suomen eläkkeestä voidaan antaa väliaikainen päätös ja Suomen eläke voidaan maksaa jo ennen kuin ulkomaan eläke myönnetään ja maksetaan.

Kun EU/ETA-maan, Britannian tai Sveitsin eläkehakemus on toimitettu Eläketurvakeskuksesta ulkomaille, lähettää Eläketurvakeskus sinulle tiedotekirjeen. Tiedotekirjeestä saat yhteystiedot ulkomaiseen eläkelaitokseen, johon voit halutessasi olla suoraan yhteydessä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse ja tiedustella eläkehakemuksesi käsittelystä tarkemmin.

Voit seurata oman asiasi käsittelytilannetta myös Eläketurvakeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalveluun pääset Etk.fi ja Työeläke.fi -sivuilta.

Joillain ulkomaisilla eläkelaitoksilla on verkkopalvelu, josta eläkkeenhakija voi seurata oman eläkehakemusasiansa käsittelyä. Verkkopalvelut ovat pääasiallisesti suunniteltu jokaisen maan kansalliseen käyttöön, mutta myös ulkomailla asuvien on usein mahdollista tilata palveluun tunnukset ja salasana tai koodi, joilla pääsee tarkastelemaan omia tietojaan. Saat tarvittavat kirjautumistiedot ottamalla yhteyttä ulkomaiseen eläkeviranomaiseen.

Kirjaudu Eläketurvakeskuksen asiointipalveluun 

Aiheesta muualla:

Eläkehakemusten käsittely kestää ulkomailla yleensä pidempään kuin Suomessa. Käsittelyaikaan vaikuttaa mm. se, mitä eläkettä haetaan ja mistä maasta ja mitä tietoja kyseisen maan eläkelaitos tarvitsee hakemuksesi käsittelyä varten.

Esimerkiksi vanhuuseläkehakemusten keskimääräinen käsittelyaika on Virossa noin 3 kuukautta, Ruotsissa noin 4 kuukautta, Norjassa noin 5 kuukautta ja Saksassa noin 6 kuukautta.

Tarkempia tietoja hakemuksesi käsittelyn etenemisestä voit tiedustella suoraan ulkomaiselta eläkelaitokselta.

Voit jättää ulkomaan vanhuuseläkehakemuksen noin 6–9 kuukautta ennen eläkkeen toivottua alkamisajankohtaa. Hakemus  tulee jättää viimeistään sen kuukauden aikana, jona haluaisit eläkkeesi alkavan.

Aiheesta muualla:

 

Jos hakemustasi ei ole vielä lähetetty ulkomaille käsiteltäväksi, etkä ole vielä saanut Eläketurvakeskukselta tiedotekirjettä hakemuksesi ulkomaille toimittamisesta, voit peruuttaa hakemuksesi soittamalla Eläketurvakeskukseen.

Jos hakemuksesi on jo käsittelyssä ulkomailla, voit perua sen vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella. Lähetä perumisilmoitus hakemusta käsittelevään ulkomaan eläkelaitokseen. Voit tehdä perumisen suomeksi tai millä tahansa muulla EU:n virallisella kielellä. Muistathan ilmoittaa myös Eläketurvakeskukseen, että olet perunut hakemuksesi.

Jos ulkomaan eläkelaitos on ehtinyt jo antaa päätöksensä, eläkkeen peruminen on yleensä hankalampaa. Lisätietoja asiasta saat ensisijaisesti päätöksen antaneelta ulkomaan eläkelaitokselta.

3. Vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin

Ulkomaan eläkeviranomainen voi pyytää sinulta lisätietoja selvittäessään eläkeoikeuttasi. Kyselyihin vastaaminen on erittäin tärkeää, koska vastaamatta jättäminen saattaa johtaa eläkehakemuksesi käsittelyn viivästymiseen tai jopa hakemuksen hylkäämiseen.

Kyselyt ovat yleensä maan virallisella kielellä, mutta sinulla on oikeus vastata niihin suomeksi tai millä tahansa muulla EU:n virallisella kielellä.

Ei, Eläketurvakeskus ei voi vastata saamiisi kyselyihin puolestasi eikä se tee kirjallisia käännöksiä saamistasi asiakirjoista. Sinun tulee vastata kaikkiin saamiisi kyselyihin itse ja tarvittaessa hankkia käännösapua omalla kustannuksellasi. Eläketurvakeskus voi kuitenkin auttaa sinua vastaamaan kyselyyn mahdollisuuksiensa mukaan.

Vastaukset kyselyihin kannattaa aina palauttaa suoraan ulkomaan eläkeviranomaiselle ja noudattaa tarkasti kyselyissä ilmoitettua määräaikaa. Tarvittaessa voit toimittaa kyselyt myös Eläketurvakeskukseen, työeläkelaitokseesi tai Kelaan välitettäväksi edelleen ulkomaille. Tällöin on kuitenkin muistettava, että lähetyksesi menee ensin Suomen vastaanottajan työjonoon, jolloin käsittelyajoissa voi olla viiveitä. Varmistat vastauksesi nopeimman toimituksen lähettämällä sen itse suoraan ulkomaille.

Aiheesta muualla:

4. Saat päätöksen ulkomaan eläkkeestä kirjeitse

Ulkomaan eläkelaitos lähettää kirjallisen päätöksen hakijalle. Päätös annetaan pääsääntöisesti maan omalla kielellä ja siitä käy ilmi, onko eläke hylätty ja jos on, niin miksi vai myönnetty sekä eläkkeen alkamisaika ja määrä.

Ulkomaa lähettää tiedon päätöksen sisällöstä myös Eläketurvakeskukseen ja muille eläkehakemusta Suomessa käsitteleville tahoille.

Jos olet tyytymätön ulkomaan eläkeviranomaisen antamaan päätökseen, voit hakea siihen muutosta heti päätöksen saatuasi siinä olevien muutoksenhakuohjeiden mukaisesti.

Toimita kirjallinen valituksesi annetussa määräajassa ensisijaisesti suoraan päätöksen antaneelle eläkelaitokselle tai muutoksenhakuohjeessa mainittuun muuhun osoitteeseen.

Tarvittaessa voit lähettää valituksen myös Eläketurvakeskukseen, työeläkelaitokseesi tai Kelaan, josta se välitetään edelleen oikealle taholle. Muista kuitenkin, että välikäsien kautta lähetetty valitus ei välttämättä ehdi tiukan muutoksenhakuajan puitteissa ulkomaille.

Valituskirjeellä tulisi mainita ainakin se,

  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • perustelut muutokselle.

Valituksen liitteeksi kannattaa toimittaa perustelujasi tukevia asiakirjoja, kuten työtodistuksia, palkkakuitteja tai uusia lääketieteellisiä selvityksiä, joita ulkomaan eläkelaitoksella ei mahdollisesti ole ollut käytettävissään eläkehakemustasi käsitellessään.

Muista mainita myös omat yhteystietosi sekä allekirjoittaa ja päivätä kirje. EU/ETA-maiden päätöstä koskevan valituksen voit tehdä suomen ja ruotsin lisäksi myös muilla EU:n virallisilla kielillä. Sosiaaliturvasopimusmaan päätöksestä voit valittaa suomen ja ruotsin lisäksi kyseisen maan virallisella kielellä.

Kun olet saanut eläkepäätökset kaikista niistä EU/ETA-maista, joista olet hakenut eläkettä, voit tutkia päätöksistä niiden yhteisvaikutusta eläkeoikeuksiisi. Jos eri maiden eläkepäätöksillä on mielestäsi kielteinen yhteisvaikutus eläkeoikeuteesi yhdessä tai useammassa EU/ETA-maassa, voit lisätietojen saamiseksi olla yhteydessä päätöksen antaneeseen eläkelaitokseen ja pyytää päätösten tarkistamista. Päätösten tarkistamista varten sinun tulee pyytää Eläketurvakeskuksesta EU-eläkepäätösten yhteenveto (P1-lomake).

Aiheesta muualla:

Ei ilmoita. Ilmoita tieto ulkomaan myöntämästä eläkkeestä itse Suomen verottajalle.

Aiheesta muualla:

  • Eläkettä ulkomailta (Vero.fi)
  • Yhteystiedot ja asiointi (Vero.fi)

Pitäisikös tästä laittaa jotakin tekstiä?

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging