Eläketurvakeskus (ETK) valvoo oma-aloitteisesti yrittäjien eläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvilla massavertailuilla sekä erilaisilla ulkoisilla valvontaimpulsseilla.

Yksittäisiä valvontaimpulsseja ovat esimerkiksi erilaiset

  • henkilöiden tekemät selvittelypyynnöt
  • eläkelaitoksen, viranomaisen tai muun sidosryhmän tiedustelut ja ilmoitukset.

Lisäksi TyEL-vakuuttamisen valvonnan yhteydessä tulee esiin tilanteita, joissa työntekijöiden vakuuttamisen lisäksi selvitetään yrittäjän oma YEL-vakuutus.

Yritystoiminta vakuutetaan, kun yrittäjän YEL-työtulo (työpanoksen arvo) nousee yli vuosittaisen alarajan, vaikka yritystoimintaan käytettävä ajallinen työpanos jäisikin pieneksi.

Lue lisää:

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien valvonta

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (mm. toiminimellä yritystoimintaa harjoittavat henkilöt) ovat suurin ryhmä (noin 125 000 henkilöä), jonka YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä ETK  vuosittain valvoo.

ETK saa käyttöönsä tiedot liikkeen- ja ammatinharjoittajalle yritystoiminnan perusteella syntyneestä verotettavasta ansiotulosta. Tätä tietoa verrataan YEL-vakuutustietoihin. Selvittelyyn ryhdytään, jos verotuksessa on ansiotuloa, mutta henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta.

Tämä vahvistettuun verotustietoon perustuva valvonta on jälkikäteistä, mutta hyvin kattavaa. Vuosittain tämän vertailun perusteella selvitettäväksi tulee noin 4 000-5 000 henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuus.

Elinkeinoyhtymien osakkaiden valvonta

ETK selvittää vuosittain noin 75 000 elinkeinoyhtymän osakkaan eli henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisen.

ETK saa käyttöönsä tiedot elinkeinoyhtymien osakkaille yritystoiminnan perusteella jaetusta verotettavasta ansiotulosta. Tätä tietoa verrataan YEL-vakuutustietoihin. Selvittelyyn ryhdytään, jos verotuksessa on tuloa, mutta henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta.

Tämä vahvistettuun verotietoon perustuva valvonta on jälkikäteistä, mutta hyvin kattavaa. Vuosittain tämän vertailun perusteella selvitettäväksi tulee noin 1 000-1 500 henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuus.

Osakeyhtiön osakkaiden valvonta

Osakeyhtiön osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuus selvitetään pääosin jälkikäteisen massavalvonnan avulla. Jälkikäteinen massavalvonta tuottaa tietoa työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa varten ja samalla saadaan paljon tietoa myös osakeyhtiön osakkaiden verotettavasta ansiotulosta.

Tietoa hyödynnetään osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuutta valvottaessa. Tätä kautta tarkempaan tarkasteluun tulee noin 300 osakeyhtiön osakkaan YEL-vakuuttaminen.

Ennaltaehkäisevä valvonta

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan.

Eläketurvakeskus lähettää heti aktiivisen yritystoiminnan aloittamisen jälkeen tiedotekirjeen yrittäjälle vakuuttamisvelvollisuudesta.

Tiedotekirjeessä kerrotaan yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yrittäjätoimintansa.

Tiedotekirje vakuuttamisohjeineen lähetetään yrittäjille, jotka rekisteröityvät Verohallinnon rekisteriin arvonlisäverovelvollisiksi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging