Israelissa on asumisperusteinen kansaneläkejärjestelmä ja pakollinen rahastoeläkejärjestelmä. Kansaneläke-etuudet ovat tasasuuruisia ja määräytyvät siviilisäädyn ja lasten lukumäärän mukaan. Rahastoitu työeläke määräytyy maksettujen vakuutusmaksujen ja niille kertyneen sijoitustuoton mukaan. Oikeus rahastoituun eläkkeeseen määräytyy pääasiassa samoin kuin kansaneläkejärjestelmässä.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging