EU-yhteistyö

Eläketurvakeskus tekee yhteistyötä, seuraa ja osallistuu myös kansainvälisellä tasolla työeläketurvan kehittämiseen.

EU-yhteistyö-sivuiltamme saat tietoa EU:n sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön valmistelusta ja ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista. Tarjoamme tietoa myös EU:n eläkepolitiikasta ja eläkepoliittisesta yhteistyöstä.

Lisäksi kerromme EU:n yhteisestä sähköisestä tietojenvaihdosta (EESSI-järjestelmä) ja sen kehittämisryhmistä sekä muista jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien toimintaa edistävistä työryhmistä ja EU-verkostoista, joissa Eläketurvakeskuksen asiantuntijat ovat mukana.

Uutisoimme myös eläkkeisiin ja sosiaaliturvan kehittämiseen liittyvästä keskustelusta EU:ssa ja seuraamme laajalti työeläketurvaan vaikuttavaa sääntelyä.

 

 

EESSI-järjestelmä sähköistää tietojenvaihdon

EU-maiden väliseen sähköiseen tiedonvaihtoon ollaan ottamassa käyttöön EESSI-järjestelmä (Electronic Exchange of Social Security Information). Järjestelmä nopeuttaa tietojenvaihtoa sosiaaliturvalaitosten välillä ja edistää näin EU/ETA-maasta toiseen liikkuvien henkilöiden etuuksien käsittelyä.

Eläketurvakeskuksessa EESSI-järjestelmää hyödynnetään ulkomaisten eläketietojen ja ulkomailla työskentelyn vakuuttamista koskevassa tietojenvaihdossa.

Sähköinen tietojenvaihto EU:ssa

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging