Rahoitus ja sijoitustoiminta

Suomessa lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa kunkin vuoden työeläkemaksuilla, mutta osa eläkkeistä kustannetaan rahastoiduilla varoilla ja rahastojen tuotoilla. Työeläkemaksuja maksavat sekä työnantajat, työntekijät että yrittäjät. Osa työeläkemaksuista rahastoidaan työeläkelaitosten hallinnoimiin rahastoihin. Eläkelaitoksen vastuulla on sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti ja kustantaa sovittu osa eläkkeestä omasta rahastostaan.

Työeläkkeen myöntää ja maksaa eläkkeensaajalle aikanaan se eläkelaitos, jossa työntekijä oli viimeksi vakuutettuna ennen eläkkeelle jäämistään. Eläketurvakeskuksen hoitamassa kustannustenjaossa selvitetään eri toimijoiden osuudet maksettujen eläkkeiden kustannuksista.

Rahavirrat

Työeläkejärjestelmän eläkevarat kasvoivat vuoden 2019 aikana 28,1 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 218,0 miljardia euroa. Varojen kasvu perustui eläkevarojen hyvään tuottoon.

Yksityisen alan tulot olivat 17,7 miljardia euroa ja menot 18,9 miljardia euroa. Sijoitustuotot olivat 14,7 miljardia euroa. Julkisen alan tulot olivat 9,9 miljardia ja menot olivat 10,6 miljardia sekä sijoitustuotot 9,2 miljardia euroa.

Tilastot rahavirroista

Rahoitusperiaatteet

Lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa jakojärjestelmällä eli kunkin vuoden työeläkemaksuilla. Osa eläkkeistä rahoitetaan osittain rahastoivan periaatteen mukaan käyttämällä niihin sekä työeläkemaksuja että aiemmin kerättyjä rahastoja.

Työeläkkeiden rahoitusperiaatteet

PTS-laskelmat

Pitkän aikavälin laskelmat ovat ennusteita eläkejärjestelmän tulevaisuuteen 60–70 vuoden päähän. Laskelmat julkaistaan raporteissa 2-3 vuoden välein, ja niissä tarkastellaan lakisääteisiä eläkkeitä.

Pitkän aikavälin laskelmat

Työeläkemaksut

Suomessa työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla. Katso voimassaolevat vakuutusmaksuprosentit.

Työeläkemaksut

Työeläkkeiden rahoitustilastot

Eläkevarojen määrä kasvoi vuoden 2019 aikana 22 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 218 miljardia euroa. Hyvän sijoitusvuoden takia sijoitustuotot olivat 24,1 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 28,8 miljardia euroa ja työeläkemaksuja kerättiin 23,0 miljardia euroa. Luvut tarkentuvat kesäkuussa, kun kaikkien eläkelaitosten tilinpäätösluvut on saatu koottua.

Lisää rahoituksen tilastosivulla

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging