Tällä sivulla saat vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tilanteissa, joissa saat jo eläkettä EU-/ETA-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai sosiaaliturvasopimusmaasta (Australia, Chile, Etelä-Korea, Intia, Israel, Japani, Kanada, Kiina, Quebec ja Yhdysvallat).

Useat maat edellyttävät, että eläkkeensaaja vahvistaa vuosittain henkilötietonsa ns. elossaolotodistuksella. Elossaolotodistuksella vahvistetaan eläkkeensaajan ajantasaiset henkilötiedot ja elossaolo, jotta eläkettä ei vahingossa makseta eläkkeensaajan kuoleman jälkeen.

Elossaolotodistus tulee toimittaa ulkomaille annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos elossaolotodistusta ei toimiteta ulkomaille, eläkkeen maksu yleensä katkeaa. Esimerkiksi Viron eläkkeen maksu katkaistaan 1.4. alkaen, jos elossaolotodistusta ei palauteta 1.3. mennessä.

  • Kaikki maat eivät erikseen muistuta todistuksen palauttamisesta, vaan odottavat, että eläkkeensaaja toimittaa sen oma-aloitteisesti.
  • Jotkut maat lähettävät eläkkeensaajalle lomakkeen, jolla ulkomaa pyytää vahvistamaan ajantasaiset tiedot. Yleensä lomakkeeseen vaaditaan asuinmaan viranomaisen tai vastaavan vahvistus (allekirjoitus ja leima) siitä, että henkilö on edelleen elossa.
  • Voit tilata DVV:ltä elossaolotodistuksen, jos henkilötiedot tulee vahvistaa vuosittain, mutta ulkomaalla ei ole omaa lomaketta tietojen vahvistamista varten.
  • Joillakin mailla on käytössä myös sähköisiä vaihtoehtoja henkilötietojen vahvistamiseen.

Aiheesta muualla:

Jos eläkkeen maksu katkeaa, syynä voi olla se, että eläke on ollut määräaikainen. Jos olet saanut työkyvyttömyyseläkettä, voi eläkkeen maksu katketa, kun täytät kyseisen maan vanhuuseläkeiän, etkä ole vielä hakenut vanhuuseläkettä tai saanut siitä päätöstä.

Eläkkeen maksu voidaan katkaista myös siitä syystä, että ulkomaan eläkeviranomaisen tarvitsemaa elossaolotodistusta ei ole toimitettu vaaditussa ajassa.

Aiheesta muualla:

Uusi osoitetietosi ei mene Suomesta ulkomaille automaattisesti. Eläkkeensaajana sinun tulee itse ilmoittaa kaikista olosuhteissasi tapahtuvista muutoksista mahdollisimman pian suoraan ulkomaan eläkettä maksavalle taholle, sillä tiedot eivät pääsääntöisesti välity automaattisesti Suomesta ulkomaille.

Olennaisia muutoksia olosuhteissa ovat esimerkiksi osoitteen-, siviilisäädyn tai tilinumeron muutos sekä tieto uuden työsuhteen alkamisesta tai yrittäjätoiminnan aloittamisesta.

Aiheesta muualla:

Ole yhteydessä suoraan eläkkeesi maksvaan tahoon ulkomailla.

Eläketurvakeskus ei ylläpidä rekisteriä ulkomaisten eläkelaitosten maksamien eläkkeiden määristä.

Aiheesta muualla:

Jos eläkkeensaaja menehtyy, kannattaa omaisten välittää tieto siitä mahdollisimman nopeasti ulkomaista eläkettä maksavalle taholle. Nopealla ilmoituksella voidaan välttyä eläkkeen liikamaksulta. Eläkelaitos perii maksetun liikamaksun takaisin jälkikäteen.

Jos omaisilla ei ole varmuutta siitä, mistä eläkelaitoksesta tai maasta eläkkeensaaja sai ulkomailta eläkettä, he voivat olla yhteydessä Eläketurvakeskuksen asiakaspalveluun.

Eläketurvakeskus saa viranomaisena tiedon eläkkeensaajan kuolemasta hieman viiveellä sen jälkeen, kun tieto on päivittynyt väestötietojärjestelmään. Saatuaan vahvistetun tiedon eläkkeensaajan kuolemasta Eläketurvakeskus välittää tiedon niihin ulkomaisiin eläkelaitoksiin, joista eläkkeensaajalla on Eläketurvakeskuksen rekisteritietojen mukaan lakisääteinen eläke maksussa.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

  • Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelun yhteystiedot

Aiheesta muualla:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging