1. Yhteystieto

1.1 Organisaatio

Eläketurvakeskus

1.2 Organisaatioyksikkö

Suunnitteluosasto

1.3 Yhteyshenkilön nimi
1.4 Yhteyshenkilön tehtävä
1.5 Yhteyspostiosoite

Eläketurvakeskus
00065 ELÄKETURVAKESKUS

1.6 Yhteyssähköposti

etunimi.sukunimi@etk.fi
Tilastopalvelun yhteydenottolomake

1.7 Yhteyspuhelinnumero

029 411 20

1.8 Yhteysfaksinumero

Faksi: 09 148 1172

2. Metatiedon päivitys

2.1 Metatieto viimeksi varmennettu
2.2 Metatietoa viimeksi lisätty
2.3 Metatiedon viimeisin päivitys

3. Tilaston kuvaus

3.1 Tilaston yleiskuvaus
3.2 Luokitukset
3.3 Kattavuus
3.4 Tilastolliset käsitteet ja määritelmät
3.5 Tilastoyksikkö
3.6 Tilaston perusjoukko
3.7 Viitealue
3.8 Ajallinen kattavuus

4. Mittayksikkö

5. Viiteajankohta

Kalenterivuosi

6. Toimintavaltuudet

6.1 Lainsäädäntö ja muut sopimukset
6.2 Tietojen jakaminen

7. Tilastollinen tietosuoja

7.1 Tietosuojaperiaatteet
7.2 Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

8. Julkistamispolitiikka

8.1 Julkistamiskalenteri
8.2 Pääsy julkistamiskalenteriin

Tilastojen julkistamiskalenteri

8.3 Käyttäjien käyttöoikeudet

9. Jakelutiheys

10. Saatavuus ja selkeys

10.1 Lehdistötiedote (Tilastojulkistus)
10.2 Julkaisut (laajemmat/muut)

Tilasto Suomen eläkkeensaajista (Julkari)
(esimerkki)

10.3 Verkkotietokanta

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta
(laitetaan tähän tarkempi lyhytosoite jos on käytettävissä)

10.4 Yksikkötason aineistojen saatavuus
10.5 Muu tiedonjakelu
10.6 Menetelmädokumentointi
10.7 Laatudokumentointi

11. Laadunhallinta

11.1 Laadunvarmistus
11.2 Laadun arviointi

12. Relevanssi

12.1 Käyttäjien tarpeet
12.2 Käyttäjätyytyväisyys
12.3 Täydellisyys

13. Tarkkuus ja luotettavuus

13.1 Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti
13.2 Otantavirhe
13.3 Muut virhelähteet
13.3.1 Peittovirhe
13.3.2 Mittausvirhe
13.3.3 Katovirhe
13.3.4 Käsittelyvirhe
13.3.5 Mallista johtuva virhe

14. Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys

14.1 Oikea-aikaisuus
14.2 Täsmällisyys

15. Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus

15.1 Maantieteellinen vertailukelpoisuus
15.2 Ajallinen vertailukelpoisuus
15.3 Yhtenäisyys yli tilastoalueiden
15.3.1 Yhtenäisyys osavuosittaisten ja vuosittaisten tilastojen välillä
15.3.2 Yhtenäisyys kansantalouden tilinpidon kanssa
15.4 Sisäinen yhtenäisyys

16. Kustannukset ja vastausrasite

17. Tietojen revisoituminen

18. Tilastoprosessi

18.1 Lähdeaineistot
18.2 Tiedonkeruun tiheys
18.3 Tiedonkeruumenetelmä
18.4 Aineiston/datan validointi
18.5 Tiedon käsittely
18.6 Oikaisut

19. Kommentti

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging