Vakuutustekniikkaan kuuluu vastuuvelan ja vakuutusmaksujen mallinnus ja vakuutusteknisissä laskelmissa käytettävien oletusten määrittäminen. Lakisääteisessä työeläkevakuutuksessa käytetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa vuoden 1962 laskuperustemallia.

Laskuperustemalli sisältää vakuutusteknisissä laskelmissa tarvittavat matemaattiset kaavat sekä tiedon siitä, miten niistä muodostetaan laskuperusteet. Kaavoissa on määritetty esimerkiksi käytetty kuolevuusmalli. Laskuperusteissa määritellään, miten eläkelaitokset laskevat vakuutusmaksun ja vastuuvelan sekä eläkevastuun määrän. Perusteista löytyy kullekin vuodelle tarkemmat laskentakaavat ja kaavoissa tarvittavien vakioiden arvot.

Työeläkelaitosten laskuperusteet sekä EY-siirtolain erityisperusteet löytyvät Säädöspalvelusta alla olevasta linkistä.

Työeläkejärjestelmän yleisiä rahoitusperiaatteita ja eläkkeiden rahoitustekniikkaa sekä laskuperustemallia ja siihen liittyviä vakuutusmatemaattisia kaavoja ja vakioita käsitellään tarkemmin Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa  -teoksessa.

Vakuutustekniikkaan liittyvien pääoma-arvokertoimien määritelmistä ja laskemisesta löytyy lisätietoa alla olevasta linkistä sekä Eläketurvakeskuksen julkaisemasta Pääoma-arvokertoimet-käsikirjasta.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging