Eri maiden välillä liikkuvien henkilöiden oikeuksista sosiaaliturvaan ja maiden vastuusta turvan toteuttamisessa määrätään valtioiden välisellä sosiaaliturvasopimuksella.

Euroopan unionissa jäsenvaltioiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa säätelee asetus 883/2004 sekä täytäntöönpanoasetus 987/2009. Sopimusten ja EU-asetuksen tavoitteena on turvata sosiaaliturvan jatkuvuus maasta toiseen siirryttäessä ja estää tilanteet, joissa henkilöillä olisi kaksinkertainen sosiaaliturva tai kaksinkertaiset sosiaaliturvamaksut

ETA-maissa, Sveitsissä sekä kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan edelleen EU:n vanhojen sosiaaliturva-asetusten (1408/71 ja 574/72) säännöksiä. Suomella on lisäksi kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus Australian, Chilen, Etelä-Korean, Intian, Israelin, Kanadan, Kiinan, Quebecin ja USA:n kanssa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging