Tästä lyhyesti Työeläke-etuudet-sivulle

Luopumistukijärjestelmän voimassaolo päättyi vuoden 2018 loppuun, jonka jälkeen uusia luopumistukia ei enää myönnetä. Jo myönnetyissä luopumistuissa ei tapahdu muutoksia. Luopumistuki on ollut voimassa aina määräajan kerrallaan. Viimeisin luopumistukilaki oli voimassa vuosina 2015 – 2018.

Luopumistukea on maksettu ennen vanhuuseläkeikää maataloustuotannon tai porotalouden lopettavalle yrittäjälle. Luopumistuki ei ole kuulunut työeläkejärjestelmän etuuksiin, vaikka se laskettiin työeläkejärjestelmän vakuutettujen työtulojen perusteella. Luopumistuki oli maatalouden tukimuoto, erityiseläke, joka rahoitettiin täysin valtion varoin.

Luopumistuki määräytyi kuten työeläke ja kansaneläke. Perusmäärä vastaa MYEL-työtulojen perusteella maksettavan työkyvyttömyyseläkkeen määrää, joka vakuutetulle olisi maksettu, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi luopumishetkellä. Täydennysosa on yhtä suuri kuin kansaneläke, joka luopujalle olisi myönnetty, jos hänellä olisi ollut luopumisen tapahtuessa oikeus työkyvyttömyyseläkkeenä myönnettävään kansaneläkkeeseen. Vuonna 2018 alkaneen maatalouden erityiseläkkeen määrä oli keskimäärin 1 100 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2018 maatalouden erityiseläkkeelle siirtyi noin 200 vakuutettua. Vuoden 2018 lopussa maatalouden erityiseläkkeen saajia oli yhteensä 10 700. Maatalouden erityiseläkkeiden saajien määrä on vähentynyt samalla kun maatalousyrittäjien määrä on vähentynyt. Suurimmillaan eläkkeensaajien määrä oli 1990-luvun alkupuolella.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging