Väärä teksti

Jos suomalainen työnantajasi lähettää sinut työkomennukselle johonkin maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esimerkiksi Venäjälle), on työnantajan vakuutettava sinut Suomen työeläkelakien mukaan ilman aikarajaa. Koska sopimusta ei ole, työskentelymaakin voi periä vakuutusmaksuja.

Jos suomalainen työnantaja on palkannut sinut ulkomailta siellä tehtävään työhön, työnantaja ei ole velvollinen vakuuttamaan sinua Suomessa, vaikka olisitkin Suomen kansalainen.

Pakollinen työeläketurva ei koske sinua myöskään siinä tapauksessa, että työskentelet sopimuksettomassa maassa työsuhteessa suomalaisen yhtiön ulkomaiseen tytär-, sisar- tai emoyhtiöön.

Edellä mainituissa tilanteissa suomalainen yhtiö voi kuitenkin  työeläkevakuuttaa sinut vapaaehtoisesti Suomessa.

Kun työskentely tapahtuu sopimuksettomassa maassa, Eläketurvakeskus ei anna Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta todistusta. Sinun  tulee sen sijaan olla yhteydessä Kelaan.

Mikäli lähdet yrittäjänä työskentelemään sopimuksettomaan maahan (esimerkiksi Venäjälle), voit pitää YEL-vakuutuksen voimassa vain, jos ulkomaantyö kestää alle vuoden ja tarkoituksesi on palata sen jälkeen Suomeen. YEL-vakuutus tulee päättää jo ulkomaille lähtiessä, jos tiedät ulkomailla työskentelyn jatkuvan yli vuoden.

Kela ratkaisee oikeutesi asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin sopimuksettomassa maassa työskentelyn aikana.

Mikäli lähdet apurahansaajana työskentelemään maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esimerkiksi Venäjälle), sinun tulee olla MYEL-vakuutuksesta yhteydessä Melaan. Eläketurvakeskus ei näissä tilanteissa anna apurahansaajalle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Kela ratkaisee apurahansaajan oikeuden asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Aiheesta muualla:

Keva antaa neuvoja virkamiesten vakuuttamisesta maissa, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, kuten esimerkiksi Venäjällä.

Aiheesta muualla:

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging