Eläketurvakeskuksen tehtäviin kuuluvat ehdotusten tekeminen ja lausuntojen antaminen muun muassa eläketurvan kehittämiseen ja toimeenpanoon liittyvistä asioista.

Tarjoamme päättäjien käyttöön kokonaisnäkemyksemme työeläkejärjestelmästä ja sen moninaisista kytköksistä muuhun sosiaaliturvalainsäädäntöön.

Asiantuntemustamme hyödyntävät esimerkiksi ministeriöt ja eduskunnan valiokunnat.

Oheiset lausuntomme ovat luettavissa saavutettavina pdf-tiedostoina.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.

This is staging